Blant dokumentene i arkivene kan det av og til ligge gjenstander. Mange av dem har hatt en dokumenterende funksjon, f.eks. som bevismateriale i rettssaker.

I de fleste tilfellene er bevismateriale av forskjellige grunner ikke arkivert sammen med saksdokumentene. Ofte kan det være at eventuelt bevismateriale i utgangspunktet ikke ble lagt i arkivet. Andre ganger kan kanskje gjenstander ha blitt tatt ut av arkivet i ettertid og levert til museer eller gått tapt.

Dokumentene som gjenstanden er arkivert sammen med, forteller som regel hvorfor den ligger der, hvem som har eid den, når den ble laget, hvilken funksjon den har hatt osv. Hvis det ikke hadde vært mulig å knytte gjenstanden til dokumentene, ville vi ha visst lite om den.

Vi som jobber i arkivet, er ofte ikke i stand til å gi noen teknisk beskrivelse eller vurdering av gjenstandene. Eksperter i dag kan sikkert finne ut noe om dette ved å granske dem.