I Statsarkivet i Kristiansand finnes det mange spennende, gamle kart og andre håndtegninger. På nettsidene våre viser vi et lite utvalg.

Vi understreker at kart og andre håndtegninger ofte ligger arkivert sammen med dokumenter som kan gi fyldige og spennende opplysninger rundt saken. Det er altså ikke bare det enkelte bildet vi viser her, som er interessant – de skrevne dokumentene i saken må også leses.

Dette bildet er et utsnitt fra en av karttegningene våre.