Mange av Norges mest kjente personer gjennom tidene har bodd på Agder. I Statsarkivet i Kristiansand finnes det opplysninger om dem i arkivene etter offentlige og private instanser.

Mange av opplysningene har aldri vært sett eller brukt av journalister, biografer, historikere eller andre. Her kan du se eksempler på hva man kan finne om "kjendiser" i arkivene.