I 2013 er det 100 år siden alle kvinner i Norge hadde fått stemmerett ved både kommune- og stortingsvalg.

Allerede i 1901 hadde noen kvinner fått stemmerett ved kommunevalg, og de var også valgbare selv.

På Agder ble det valgt inn kvinner i kommunestyrer både i 1901 og de påfølgende kommunevalgårene. I Statsarkivet i Kristiansand finnes det kildemateriale både om valgene og de valgte kvinnene.

Gjennom menyen til venstre under Kvinners stemmerett kan du gå inn og se hva vi har gravd fram fra arkivene om dette temaet. 

Supplerende stoff som vi eventuelt kommer til å finne i månedene framover, vil bli fylt inn fortløpende.

Kontaktperson: Roger Tronstad, Statsarkivet i Kristiansand rotr@arkivverket.no