Det var i 1880-årene at kampen for kvinners stemmerett i Norge kom i gang for alvor.

I årene fram mot 1901 og senere var det debatt blant rikspolitikere og lokalpolitikere, og det var avisinnlegg og muntlige innlegg i diskusjonsgrupper og massemøter for kvinner.