Antall valgte


  Valg 1901
(1902-1904)
Valg 1904
(1905-1907)
Valg 1907
(1908-1910)
Valg 1910
(1911-1913)
Valg 1913
(1914-1916)
Nedenes land 2 Vestre
Moland
0 0 1 Fjære 0
Nedenes byer 0 1 Grimstad 2 Risør
1 Arendal
3 Grimstad
4 Risør
1 Arendal
1 Grimstad
1 Lillesand
3 Risør
1 Arendal
2 Grimstad
3 Lillesand
Lister og
Mandal land
0 0 0 0 0
Lister og
Mandal byer
7 Kr.sand 7 Kr.sand 3 Kr.sand
2 Mandal
2 Flekkefjord
6 Kr.sand
4 Mandal
1 Flekkefjord
7 Kr.sand
1 Mandal
2 Flekkefjord


I noen kommuner sto også andre kvinner på partilistene, uten at de ble valgt inn. Og i noen tilfeller ble kvinner valgt som suppleanter (varamedlemmer). Nedenfor er en oversikt over representanter, ikke suppleanter, og bare til representantskapet, ikke til formannskapet. Noen av kvinnene nedenfor ble også valgt inn i formannskapet.

De valgte i 1901


I Vestre Moland kommune var det valg 9. oktober. Der ble de to eneste kvinnene i Nedenes amt valgt. Dermed ble de to de første valgte kvinnelige kommunestyrerepresentantene på Agder:
Fru Gusta Heldal, Upolitiske lister
Fru Fredrikke Henschien, Upolitiske lister.

Valget i Kristiansand skjedde 2. desember. Der hadde Arbeiderpartiet ingen kvinner på valglisten, og partiet fikk heller ingen kvinner i bystyret. De valgte i Kristiansand var:
Fru Marie Beer, Høyre
Fru Ebba Kirsebom, Høyre
Fru Helga Refsnes, Høyre
Fru Anna Brunvand, Venstre
Lærerinne Andrea Hoch, Venstre
Lærerinne Anna Jensen, Totalistene, avholdslister
Fru Elisabeth Rasmussen, Totalistene, avholdslister


De valgte i 1904


Valg Grimstad 1904

Utskrift av valgprotokoll for Grimstad by 1904. (Statsarkivet i Kristiansand, Amtmannen i Nedenes, Kommunevalg 1904, eske 1105.)

Grimstad:
Fru Marie Knutsen, Edruelighetspartiet (se bildet)

Valget i Kristiansand skjedde 5. desember. Heller ikke denne gang hadde Arbeiderpartiet noen kvinner på valglisten, og partiet fikk heller ingen kvinner i bystyret. De valgte i Kristiansand var:
Fru kaptein Berg, Høyre
Frøken Ida Henriksen, Høyre
Fru besiktelsesm. Olsen, Høyre
Fru Anna Brunvand, Venstre
Frøken Andrea Hoch, Venstre
Fru agent Ludv. A. Johnsen, Venstre
Lærerinne Anna Jensen, Avholdspartiet


Noen av de valgte i 1907


Arendal:
Fru Thora Herlofson

Grimstad:
Fru Ågot Berg, Edruelighetspartiet
Fru Marie Knudsen Edruelighetspartiet
Frøken Laura Reiersen, Det liberalkonservative parti

Kristiansand:
Lærerinne Anna Gulbrandsen, Avholdspartiet
Lærerinne Dora Samuelsen, Avholdspartiet
Frøken Ida Henriksen, Samlingspartiet

Mandal:
Frøken Anna Sveindal, Samlingspartiet


Noen av de valgte i 1910


Risør:
Fru Ida Dahl, Høyre og Frisinnede venstre
Frøken Jenny Johnsen, Høyre og Frisinnede venstre
Frøken Marie Sivertsen, Høyre og Frisinnede venstre
Fru Louise Sæverud, Avholdspartiet

Valg Lillesand 1910

Mathilde Gunnufsen velges inn i kommunestyret i Lillesand 1910. (Statsarkivet i Kristiansand, Lensmannen i Vestre Moland og Lillesand, Valgprotokoll Lillesand 1837-1963, fol. 33a.)

Arendal
Fru Anna Lundegaard, Det liberal-konservative parti

Fjære:
Fru Margrethe Fuglestvedt, Venstre

Grimstad:
Fru Ågot Berg, Høyre, Edruelighetspartiets og Venstres fellesliste

Lillesand:
Fru Mathilde Gunnufsen, Avholdspartiet (se bildet)

Kristiansand:
Frøken Ida Henriksen, Høyre og Frisinnede Venstre
Lærerinne Anna Gulbrandsen, Avholdspartiet
Lærerinne Dora Samuelsen, Avholdspartiet
Fru Mine Johnsen, Venstre
Frøken Alvilde Nielsen, Venstre
Fru Kristine Gundersen, Arbeiderpartiet


Noen av de valgte i 1913


Arendal:
Fru Anna Lundegaard, Upolitisk liste

Grimstad:
Frøken E. Helmer, Borgerpartiets liste
Frøken Marie Sivertsen, Borgerpartiets liste

Kristiansand:
Lærerinne Aashild Abrahamson, Kristiansands liberale velgerforening (Høyre og Frisinnede Venstre)
Lærerinne Andrea Hoch, Kristiansands liberale velgerforening (Høyre og Frisinnede Venstre)
Fru Gudny Heggstad-Tangvall, Venstre
Frøken Alvilde Nielsen, Venstre
Lærerinne Anna Gulbrandsen, Avholdspartiet
Lærerinne Dora Samuelsen, Avholdspartiet
Fru Helga Jonassen, Arbeiderpartiet

Mandal:
Othilie Gundersen, Høyre og Frisinnede Venstre