Allerede ved kommunevalgene i 1901 ble to kvinner valgt inn i kommunestyret i Vestre Moland og sju kvinner i kommunestyret (bystyret) i Kristiansand.

Hvem var kvinnene? Velg i menyen til venstre.