Fra Kristiania til Kristiansand


Andrea Kristine Hoch var født i Kristiania 12.10.1857. (Folketellingen 1910 for Kristiansand og den kommunale folketellingen 1916 for Kristiansand.) Foreldrene var fra Moss og København. Folketellingen 1865 for Kristiania

Frøken Hoch flyttet til Kristiansand i juni 1878. (Statsarkivet i Kristiansand, Kristiansand folkeregister, Folketellingen 1916.)

Hun utdannet seg til lærerinne, og hun var ugift hele livet.

Bosted fram til 1931


Andrea Hoch bodde i Vestre Strandgate 32 i Kristiansand rundt 1890, hvor hun leide rom. (Karl Leewy: Kristiansands bebyggelse og befolkning i eldre tider, bd. 5, s. 125.)

Rundt 1891 var hun leieboer i Østre Strandgate 41. (Karl Leewy: Kristiansands bebyggelse og befolkning i eldre tider, bd. 3, s. 45.)

I 1900 bodde hun i Setesdalsveien 10 i Kristiansand. Der leide hun rom. Hun var lærerinne i folkeskolen. Folketellingen 1900 for Kristiansand Hennes søster Johanne Susanne Hoch, f 1854, ugift, sanglærerinne, bodde i Østre Strandgate 13 i Kristiansand i samme hus som Marie Beers familie. Johanne døde i Kristiansand i 1913. Klokkerbok Kristiansand B 20 (1906-1915), fol. 255b Marie Beer ble Høyre-politiker.

Frøken Hoch bodde i Setesdalsveien 10 fram til 1931. I 1922 omtales hun som pensjonist. Folketellingen 1910 for Kristiansand Og Statsarkivet i Kristiansand, Kristiansand folkeregister, Folketellingen 1916 og 1922.)

I sanitetsforeningen


I november 1897 ble Kristiansand krets av Norske Kvinners Sanitetsforening stiftet. Den ene som ble valgt til styret, var Andrea Hoch. Hun satt i styret uavbrutt til sin død i 1936. Fra 1909 til 1931 var hun formann og fra 1931 til 1936 viseformann.

Som formann var Andrea Hoch med på å etablere Solvang Sykehus for tuberkuløse på Klappane i 1912. Hun ble også formann for hjemmets styre. Og i 1922 etablerte foreningen Kongsgård Sykehus.

I mange år var Andrea Hoch også styreformann i Vest-Agder krets av Norske Kvinners Sanitetsforening.

(Kristiansand Sanitetsforening gjennom 75 år, Kristiansand 1972. Derfra er også fotografiet av henne hentet.)

I kommunestyret


Andrea Hoch ble valgt ved hele sju kommunevalg. Hun var medlem av Kristiansand bystyre 1902-1904, 1905-1907, 1914-1916, 1917-1919, 1920-1922, 1923-1925 og 1926-1928. De to første periodene representerte hun Venstre og de fem siste Kristiansands liberale velgerforening (Høyre og Frisinnede Venstre).

Andre verv

Andrea Hoch, Diskusjonsforeningen

Illustrasjoner og sangtekster v/Andrea Hoch til Diskusjonsforeningens fest 1898. (Statsarkivet i Kristiansand, Kristiansands Diskusjonsforening, D/0625, 1, Møteprotokoll 1896-1921, s. 29.)


Fra 1896 var Andrea Hoch aktiv i Diskusjonsforeningen i Kristiansand. Den hadde stemmerett for kvinner som sin første diskusjonssak ved stiftelsen i 1896. I foreningen ble frøken Hoch brukt til blant annet å skrive og tegne. Se bildet til høyre.

I 1907 ble hun valgt inn i Wergelandkomiteen. Den arbeidet for å skaffe Kristiansand en statue av Henrik Wergeland. Statuen ble avduket i parken i Kristiansand sentrum 17. juni 1808, på 100-årsdagen for Wergelands fødsel.

I flere år var Andrea Hoch også medlem av skolestyret, helse- og sosialstyret og kinostyret i Kristiansand.

Muligens er det frøken Hoch som har laget disse to maleriene (Digitalt Museum).

Alderdom


Den 16. mars 1931 flyttet hun til Kronprinsens gate 14 i Kristiansand. Hun døde 9. februar 1936. (Statsarkivet i Kristiansand, Kristiansand folkeregister, Folketellingen 1932, 0027, og Døde 1935-1936, 0004.)

Kronprinsens gate 14 ble gitt som gave fra en skipsreder til sanitetsforeningen i 1916. I 1922 ble eiendommen innviet til ”Hjem for eldre damer”. Hjemmet ble kalt ”Bien”. (Statsarkivet i Kristiansand, Privatarkiv ”Bien”, D/0905-O.)

I Fædrelandsvennen 10. februar 1936 er det en omtale av henne. Der blir hun betegnet som evnerik og energisk. I over 40 år var hun lærer ved folkeskoler i Kristiansand. Noen år før hun døde, fikk hun Kongens fortjenstmedalje i gull. Tre uker før hun døde, fikk hun ønsket sitt oppfylt om å bli plassert på Solvang, som hun selv hadde vært med på å etablere.

Det var også omtale i Fædrelandsvennen på 70-årsdagen hennes 12.10.1927.

Siden Andrea Hoch ikke hadde barn, skrev hun et testamente i 1928. Der bestemte hun at alt etter henne skulle tilfalle barna til hennes søster Nanna Hoch Nielsen. (Statsarkivet i Kristiansand, Kristiansand byrett -2, Dødsfallsbilag Kristiansand 1934-1936, Ja 0165, bilag 34/36.)

---------

Du kan selv bidra med flere opplysninger om Andrea Hoch her: lokalhistoriewiki.no, Andrea Hoch