Oppvekst i Hornnes

Anna Brunvand

Anna Brunvand (Fædrelandsvennen 12.09.1928).


”Anne Aanonsdatter” ble født 15. april 1851 og døpt i Hornnes i Evje. Foreldrene var Ånon Leifsen og Gunhild Nottosdatter. De bodde på Abusdal og drev gårdsbruk.
Kirkebok Evje A 5 (1843-1865), fol. 64b
Klokkerbok Hornnes B 1 (1849-1878), fol. 7b

Folketellingen 1865 for Evje viser at familien bodde på Abusdal. Foreldrene hadde da blitt føderådsfolk og overlatt bruket til en av sønnene.

Anna ble konfirmert i 1866. Presten har oppført henne som nr. 1 blant de kvinnelige konfirmantene, og med karakteren utmerket godt i kristendomskunnskap og flid, så hun må nok ha hatt gode evner. Familien bodde fortsatt på Abusdal. Kirkebok Evje A 6 (1866-1884), fol. 201b

Både ved dåpen og konfirmasjonen har presten skrevet henne inn med navneformen ”Anne”. Men i dagligtalen het hun nok ”Anna”, og slik er navnet også skrevet i senere kilder.

Egen familie i Kristiansand


Anna flyttet til Kristiansand i 1871. (Se senere.)

I 1875 ble hun gift i Kristiansand med hugger Hans Olsen Brunvand fra Øyslebø. Kirkebok Kristiansand A 15 (1867-1880), fol. 411b

Folketellingen 1875 for Kristiansand viser at det nygifte paret bodde i Tollbodgata 73. Det var en slektning av Hans som eide huset. Det hadde ti leiligheter. Paret bodde sammen med fire andre i den ene leiligheten.

Ved folketellingen 1885 bodde familien i en leilighet i 1. etasje i Kristian 4.s gate 12 i Kristiansand. Sammen med paret bodde tre sønner og Annas mor. Annas mann var hugger hos kjøpmann A.C. Hartmann.

I 1885 kjøpte paret Kristian 4.s gate 58 i Kristiansand og ble boende der i mange år.

Paret fikk i hvert fall disse barna i Kristiansand:
-Olaf f. 1878
-Ånon f. 1882
-Laurits f. 1885
-Laurits Gustav f. 1887
-Helga f. 1890
-Martin f. 1892.

Folketellingen 1900 for Kristiansand viser at Anna og Hans bodde i Kristian 4.s gate 58 sammen med tre av barna. I huset var det også to andre husstander. Hans var da trelastarbeider, mens Anna hadde en melkehandel.

I bystyret


Ved kommunevalget i 1901 ble Anna Brunvand som en av sju kvinner valgt inn i bystyret i Kristiansand for perioden 1902-1904. I 1904 ble hun valgt på ny for perioden 1905-1907. Hun representerte Venstre.

Alderdom


I folketellingen 1910 for Kristiansand omtales Hans som tomtearbeider, mens Anna fortsatt hadde en melkehandel. De to yngste barna bodde hjemme. Familien bodde i Kristian 4.s gate 58.

Hans Brunvand døde i 1911.
Kirkebok Kristiansand A 22 (1909-1917), fol. 368b
Klokkerbok Kristiansand B 20 (1906-1915), fol. 233b

Anna og Hans sin sønn Olaf f. 1878 ble far til Olav f. 1912 i Kristiansand. Denne Olav Brunvand ble senere avisredaktør og Arbeiderparti-politiker (død 1988).

Offisielt kom Anna heretter til å ha navnet Anna Leifsen Abusdal Brunvand.

Anna Brunvand skatt 1914

Anna Brunvands inntekt og formue 1915. (Statsarkivet i Kristiansand, Kristiansand likningskontor, Ligningsprotokoll 1914-1915, 1294, fol. 98b.)

I 1916 bodde hun som huseier i 1. etasje i Kristian 4.s gate 58 sammen med sønnen Martin, som var lærer. Anna omtales da som handlende. Huset hadde fire leiligheter. Kilden opplyser også at hun flyttet til Kristiansand i 1871. (Statsarkivet i Kristiansand, Kristiansand folkeregister, Folketellinga 1916 for Kristiansand, 0006.)

Ligningen for 1914-1915 (se bildet) tyder på at hun hadde en bra årsinntekt.

I 1922 bodde hun i 2. etasje i samme hus. Da omtales hun bare som enke og var nok pensjonist. (Statsarkivet i Kristiansand, Kristiansand folkeregister, Folketellinga 1922 for Kristiansand, 0002.)

Anna Brunvand døde 12. september 1928. Kirkebok Kristiansand A 29 (1926-1937), fol. 34b (Jf. Statsarkivet i Kristiansand, Kristiansand folkeregister, Hovedregisterkort døde 1924-1929, 0002.)

Allerede på dødsdagen var det et bilde og en kort omtale av henne i Fædrelandsvennen. Der står det at hun var en foregangskvinne og sterkt sosialt og religiøst interessert, og at hun nedla et meget godt arbeid på de forskjellige områdene.

Etter Annas død ble det holdt skifte etter henne og mannen. (Statsarkivet i Kristiansand, Kristiansand byrett, Skifteregistreringsprotokoll 8 (1914-1931), fol. 237a-b, Skifteutlodningsprotokoll 8 (1928-1935), s. 133-135, og Skifter 1928, pakke 20.352, skifte 19.)