Barndom


Anna Christine Jensen ble født i Kristiansand 6. september 1866. Kirkebok Kristiansand A 14 (1852-1867), fol. 190b

Som barn bodde Anna Jensen med foreldre og søsken i Dronningens gate 73 i Kristiansand. Folketellingen 1875 for Kristiansand

Faren, Ole T. Jensen, var navigasjonslærer og styrmann. Han omkom ved et forlis i 1882 sammen med to sønner. Enka, Charlotte Marie f. Schultz, drev en liten melkehandel. (Karl Leewy: Kristiansands bebyggelse og befolkning i eldre tider, bd. 10 (Kristiansand 1983), s. 88.)

Lærer


Anna Jensen

Anna Jensen
18 år

Anna Jensen ville bli lærer, slik som faren. I 1885 omtales hun som lærerskoleelev. Folketellingen 1885 Kristiansand

Hun skal ha tatt avgangseksamen ved Kristiansand lærerskole i 1886. Deretter var hun lærer i Holmsbu i Hurum 1886-1894 og så i Sandefjord 1894-1895. Begge stedene deltok hun i kristelig forenings- og menighetsliv. (Ifølge J.J. Ofstad, se nedenfor.)

I 1895 flyttet hun tilbake til Kristiansand og var folkeskolelærer der til 1908. Hun var også timelærer ved lærerskolen. (Ofstad)

Diskusjonsforeningen


Anna Jensen

Anna Jensen
32 år

Fra 1896 ble Anna Jensen aktiv i Diskusjonsforeningen i Kristiansand. Der kom hun sammen med andre samfunnsengasjerte kvinner og ble også styremedlem.

På møtene i Diskusjonsforeningen var det foredrag. Anna Jensen holdt foredrag om ”Kvindernes forhold til ædruelighedsarbeidet” og ”Selvudvikling og oppofrelse” (1898), ”Kristendom og livsglæde” (1900) ”Missionen og dens berettigelse” (1901) ”Søndaghvilens betydning” (1903) og ”Personlig kristendom” (1906). (Statsarkivet i Kristiansand, Kristiansands Diskusjonsforening, D/0625, 1, Møteprotokoll 1896-1921.)

Politiker


I årene rundt 1900 bodde Anna Jensen på ny i Dronningens gate 73 sammen med mora og søstre. Folketellingen 1900 for Kristiansand

Anna Jensen skatt 1901

Anna Jensen tjente 880 kr i 1901. (Statsarkivet i Kristiansand, Kristiansand likningskontor, Ligningsprotokoll byskatt 1901, 1279, fol. 15b.)

I 1901 hadde Anna Jensen stor nok inntekt til å få stemmerett ved kommunevalget. Vi ser at hun hadde en årsinntekt på 880 kr. (Minstesummen var 400 kr for å oppnå stemmerett.)

Hun bestemte seg også for å stille til valg. Anna Jensen var en av sju kvinner i Kristiansand som ble valgt inn i bystyret ved kommunevalget i 1901. Hun ble gjenvalgt i 1904, også nå som en av sju kvinner. Hun representerte Totalistene/Avholdspartiet.

Anna Jensen var spesielt opptatt av avholdssaken og misjon. Det første temaet fikk hun engasjere seg i gjennom politikken. Da hun var ferdig som bystyrepolitiker i 1907, engasjerte hun seg i misjonsarbeid.

Misjonær


Anna Jensen

Anna Jensen

På nyåret 1908 var det klart at Anna Jensen skulle til Santalistan i India. I Diskusjonsforeningen var det avskjedsfest for henne 11. januar. Anna Jensen holdt foredrag om ”Santalernes historie og misionens udvikling iblant dem”. (Møteprotokollen)

I januar 1908 reiste Anna Jensen til India. Som misjonær kom hun til å nedlegge en betydelig og anerkjent innsats i India gjennom mange år. Innsatsen hennes er beskrevet i boka ”En norsk lærerinnes storverk i India” av J.J. Ofstad, fhv. generalsekretær og misjonsprest (Oslo 1949, Santalmisjonens forlag, 60 sider). De fire fotografiene av henne er fra boka.

Ofstad arbeidet sammen med Anna Jensen i India i 21 år. Ofstad skriver at hun som barn var både flink og avholdt. Foreldrene var troende mennesker. Allerede som 15-åring kom Anna med i Santalmisjonen. I India var hun leder av pikeskolen i Maharo. Der ble hun i 23 år, til 1931, da hun gikk av for aldersgrensen og reiste til Kristiansand.

Under årene i India tok Anna Jensen av og til turer hjem til Kristiansand. I januar 1924 var hun i Diskusjonsforeningen og fortalte ”Fra det religiøse Indien”. (Statsarkivet i Kristiansand, Kristiansands Diskusjonsforening, D/0625, 1, Møteprotokoll 1921-1987.)

Fra 1931 ble hun boende sammen med en søster i Dronningens gate 73. Også søsteren var folkeskolelærer. Anna var fortsatt opptatt av misjonsspørsmål og var stadig på reise i den anledning. I oktober-november 1932 var hun på reise for misjonen på Vestlandet. (Statsarkivet i Kristiansand, Kristiansand folkeregister, Folketellingen 1932, 0023.) Også i oktober-november 1937 var hun bortreist. (Statsarkivet i Kristiansand, Kristiansand folkeregister, Folketellingen 1937, 0035.)

I 1932 holdt hun foredrag i Diskusjonsforeningen om ”Indiens politiske reisning. Indiens kvindeverden”. I 1933 snakket hun om ”Gandhi og Indien”. (Møteprotokollen)

I 1938 dro hun på ny til India og fikk oppleve at hennes gamle drøm gikk i oppfyllelse, nemlig at kirken i Maharo ble bygd og innviet. I 1940 reiste hun tilbake til Kristiansand.

Alderdom


Anna Jensen

Anna Jensen

Anna Jensen var ugift hele livet.

Hun bodde i Dronningens gate 73 i Kristiansand til ca. 1942 og deretter på Santalmisjonens hvilehjem på Nordstrand i Aker. (Statsarkivet i Kristiansand, Kristiansand folkeregister, Folketellingen 1942, 0050.)

I anledning 80-årsdagen var det omtale av henne i Fædrelandsvennen 5. september 1946.

I Aker døde hun 10. oktober 1946. (Statsarkivet i Kristiansand, Kristiansand folkeregister, Døde 1945-1949, Hd 0006.) Hun ble gravlagt i Kristiansand. Her kan du se gravsteinen.


------------------------------------------

Du kan selv bidra med flere opplysninger om Anna Jensen her: lokalhistoriewiki.no, Anna Jensen