Fra Levanger


Fredrikke Jacobine ble født 24. juni 1854 og døpt i Levanger by. Foreldrene var garvermester og poståpner Christian Hauan og Martine f. Møller.
Kirkebok Levanger by 720 A 01 (1836-1855), fol. 106b

Foreldrene kom fra Trondheim. I 1865 bodde Fredrikke og en eldre søster sammen med foreldrene sine i Levanger by. Faren omtales da som postekspeditør. Familien hadde tre tjenestefolk.
Folketellingen 1865 Levanger

I 1875 var Fredrikke på besøk i Bergen. Folketellingen 1875 Bergen

Mann og barn


Fredrikke ble gift med Jens Lund Henschien, som var sønn til lensmannen i Lillesand. I 1883 overtok Jens gnr. 34, bnr. 4 Lundemoen i Vestre Moland fra foreldrene sine. Fredrikke og Jens Henschien fikk disse barna, som ble døpt i Vestre Moland: Olaf født 1884, Anna Kristine Sophie født 1886 og Hans Jørgen født 1888.

Folketellingen 1900 for Vestre Moland viser at familien bodde på Lundemoen. I tillegg til våningshus hadde eiendommen et bryggerhus. På eiendommen ble det dyrket korn/poteter, det fantes husdyr, kjøkkenhage, frukthage og bikuber. Det var Fredrikke som drev med biskjøtsel. Jens var gårdbruker. Foruten Fredrikke og Jens bodde også datter og yngste sønn i huset, og i tillegg en tjenestegutt. En tjenestejente og en budeie bodde i bryggerhuset. Kilden viser at Fredrikke hadde hjelp av tjenestejenta med husarbeidet. Budeia må også ha avlastet husfruen med mye arbeid. Dessuten var de to yngste barna 12 og 14 år og dermed langt på vei i stand til å ta vare på seg selv. Dette ga fruen anledning til å disponere litt tid til politisk engasjement.

I kommunestyret


Ved kommunevalget i 1901 ble Fredrikke Henschien medlem av kommunestyret i Vestre Moland for perioden 1902-1904. I tillegg til henne ble også Gusta Heldal valgt i Vestre Moland. Begge representerte Upolitiske lister. De to var de eneste kvinnene som ble valgt i landkommuner i Agder-fylkene.

Alderdom


Ved folketellingen 1910 for Vestre Moland bodde Fredrikke og Jens fortsatt på gården sin. De hadde flere tjenestefolk. Den ene sønnen bodde hjemme.

I 1918 solgte Fredrikke og Jens gården på Lundemoen og flyttet til Lillesand. I 1853 hadde faren til Jens kjøpt en fin eiendom med løpenr. 95 i Lillesand. Den overtok Jens i 1896. Eiendommen tilsvarer dagens Østregate 2. Der ble paret boende i 1920-årene. Det flotte huset ble fredet i 1924.
Sand sorenskriveri, panteregister 31a, fol. 98

Fredrikke Henschien døde 12. september 1927 og ble gravlagt i Vestre Moland.
Klokkerbok for Vestre Moland 1906-1929
(Jf. Statsarkivet i Kristiansand, Sand sorenskriveri, Dødsfallsmeldinger 1926-1929, 0545.)

Bilde av gravsteinen

Jens Lund Henschien døde i 1933. Bilde av gravsteinen

I 1948 solgte arvingene Østregate 2 til Lillesand kommune. Huset brukes i dag som rådhus. Det ble svært skadet i brann i 1976.
Lillesand by- og sjøfartsmuseums omtale av brannen

Bilde av rådhuset

Du kan selv bidra med flere opplysninger om Fredrikke Henschien her: lokalhistoriewiki.no, Fredrikke Henschien