Augusta Mathilde Tellefsdatter ble født 21. juni 1865 i Vestre Moland. Kirkebok Vestre Moland A7 (1859-1872), fol. 68b

Faren var sjømann og het Tellef Ommundsen. Mora het Mathilde Sophie Lindquist. Hun kom fra Sverige. De ble gift i 1864 og bodde i Vestre Moland. Kirkebok for Vestre Moland A 7 (1859-1872), fol. 224b

Folketellingen 1865 for Vestre Moland

Gjennom hele livet ble Augusta Mathilde kalt Gusta.

Gusta ble konfirmert i Vestre Moland i 1879. Kirkebok for Vestre Moland 1873-1883.

Gårdkone, mor og politiker


I 1889 ble Gusta gift med Kristen Mathiassen, gårdbruker på Heldal. Kirkebok for Vestre Moland A 9 (1884-1889), fol. 179b Kristen var med på å starte Meieribedriften i Lillesand, og han var medlem av det første styret. Paret fikk åtte barn.

Folketellingen 1900 viser at familien bodde på gnr. 43, bnr. 3 på Heldal. Det samme gjør folketellingen 1910.

Gusta Heldal valgt 1901

Gusta Heldal og Fredrikke Henschien velges inn i kommunestyret i Vestre Moland 1901. (Statsarkivet i Kristiansand, Lensmannen i Lillesand og Vestre Moland, Forhandlingsprotokoll for valgstyret 1898-1963, 2, s. 6.)

Gusta hadde mye å gjøre med både hus og barn, men man ser av folketellinga 1900 at hun hadde både tjenestejente og tjenestegutt. Dermed ble det tid til politisk engasjement. Tellinga 1910 viser at flere av barna hjalp til i hus og fjøs.

Ved kommunevalget i 1901 ble Gusta Heldal medlem av kommunestyret i Vestre Moland for perioden 1902-1904. I tillegg til henne ble også Fredrikke Henschien valgt i Vestre Moland. Begge representerte Upolitiske lister. De to var de eneste kvinnene som ble valgt i landkommuner i Agder-fylkene.

Gusta var også i mange år med i Gamlehjemsforeningen og Kalvild Kvinneforening.

Etter hvert som barna flyttet hjemmefra, holdt Gusta kontakten med brevskriving.

I 1907 skrev Gusta et langt brev på rim til sønnen Trygve på hans første reis som 15 år gammel sjømann. Flere av versene handler om grøden på gården, om korn, poteter, grønnsaker, bær og frukt. I andre forteller hun om Trygves søsken og andre slektninger. Og hun kommer med formaninger til den unge sjømannen.

I 1916 ble Gustas datter Dagny konfirmert. I den anledning skrev Gusta brev til sin datter Mathilde, som hadde utvandret til Amerika.

Gusta Heldal ble enke i 1937, og hun døde i Vestre Moland i 1940. Her er bilde av gravsteinen.

Dattera ansatt hos Kennedy


En av Gusta og Kristens døtre var som nevnt Mathilde f. 1893. Folketellinga 1910 viser at hun var tjenestepike hjemme. Hun fikk sannsynligvis opplæring av mora, bl.a. i matlaging.

Høsten 1915 reiste Mathilde til USA. (Emigranter fra Kristiansand 1873-1930. Siden det står der at hun var bosatt i USA, reiste hun kanskje dit første gang før 1915.) Der var hun barnepike hos en kusine. I 1920-årene fikk Mathilde arbeid flere steder som kokk. Et av de fineste husene hun var kokk i, var hos familien Vanderbilt. Der kunne det være 100 gjester og 10 retter på menyen.

I 1948 ble Mathilde kokk hos Joseph og Rose Kennedy. Der ble Mathilde godt kjent med John, Robert og de andre voksne barna.

Mathilde reiste ofte hjem til Norge på besøk om somrene. Flere ganger hadde hun med seg store mengder gaver, bl.a. en badedrakt som Jacqueline Kennedy hadde eid og slips som John F. Kennedy hadde eid.

Etter at John F. Kennedy ble president i 1960, var Mathilde flere ganger i Det hvite hus på oppdrag som kokk.

Da Mathildes bror Olav døde i 1963 i Vestre Moland, kom det kondolansetelegram om våren fra John og Jacqueline Kennedy og fra Rose Kennedy til Olavs kone. Senere samme år ble John F. Kennedy drept.

Robert Kennedy ble drept i 1968. Mathilde tok de tragiske hendelsene svært tungt. Hun ble værende hos Kennedy-klanen i ca. 20 år til Joseph døde i 1969.

Mathilde døde i Vestre Moland i 1979. Her er bilde av gravsteinen for henne og broren Sverre.

Da slekten Heldal hadde stevne i 1995, kom det en skriftlig hilsen fra Edward M. Kennedy. Det var siste året Rose Kennedy levde, Mathildes tidligere arbeidsgiver.

Kilde: Kristen Heldal m.fl.: Heldalslekta (Lillesand 1995). Fotografiet ovenfor av Kristen og Augusta Heldal er fra samme bok.

Nettsidene til Lillesand by- og sjøfartsmuseum har omtale av Mathilde Heldal. Der kan du se foto av Mathilde sammen med John F. Kennedy.

Du kan selv bidra med flere opplysninger om Gusta Heldal her: lokalhistoriewiki.no, Gusta Heldal