Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus sine forfedre på deres morfars mors side har bodd i Aust- og Vest-Agder gjennom flere hundre år. Det finnes mye informasjon om disse forfedrene i kirkebøker, folketellinger, pantebøker og andre kilder i Statsarkivet i Kristiansand. Nedenfor skal vi presentere noen få opplysninger om anene som bodde i Kristiansand på 1800-tallet.


Oldeforeldre (morfars foreldre):Bjarne Høiby og Ingrid Andrea f. Tvedt


Ingrid Andrea ble født 11.10.1896 i Kristiansand. Hun var datter av Osmund Salvesen Tvedt og Amalie Kathrine f. Schjølberg. Bjarne Høiby kom fra Sør-Trøndelag.

Prinsessen og oldemora har altså det ene fornavnet til felles.

Ved folketellinga i 1900 bodde Ingrid Andrea sammen med foreldre og søsken i Fjellgt. 1.

Ingrid Andrea ble konfirmert i 1910, noen dager før hun fylte 14 år. Derfor måtte hun og noen av de andre konfirmantene ha tillatelse fra Kirkedepartementet for å kunne bli konfirmert. Presten ga henne karakteren "meget god" i kristendomskunnskap. Ingen fikk bedre, men mange fikk dårligere karakter.


Tipp-oldeforeldre:Osmund Salvesen Tvedt (1868-1936) og Amalie Kathrine f. Schjølberg (1859-1926)


Osmund var født i 1868 i Evje prestegjeld og sønn av Salve Syvertsen Tvedt og Anne Osmundsdatter. Amalie Kathrine var født i 1859 i Kristiansand og datter av Adrian Andreassen Schjølberg og Berthe Kathrine Jensdatter.

Amalie Kathrine ble foreldreløs som 17-åring i 1876. I 1891 giftet hun seg med Osmund. Han var slakter av yrke.

I 1890-årene bodde de i Rådhusgt. 56 og 61. De hadde flere barn. I årene rundt 1900 bodde de i Fjellgt. 1. I 1916 flyttet de til Tordenskjolds gt. 13A, 1. etasje, og i 1923 til Enrum 5. Amalie døde i 1926. I 1930 bodde enkemannen Osmund i Tordenskjolds gt. 16, og fra 1931 og til han døde bodde han i Artillerivollen 40. Osmund døde i 1936.


Tipp-tipp-oldeforeldre:Salve Syvertsen Tvedt (1835-1887) og Anne Osmundsdatter (1836-1925)


Salve var født i 1835 i Evje prestegjeld og sønn av Syvert Torgjesen og Mari Asbjørnsdatter. Anne var født i 1836 i Evje prestegjeld. Foreldrene hennes var Osmund Knutsen og Targjerd Salvesdatter.

Anne og Salve flyttet til Kristiansand i 1869 sammen med sønnen Osmund. Salve var slakter av yrke, slik også sønnen Osmund ble.

Anne og Salve hadde disse barna: Osmund, født 1868, Marie, født 1871, Syvert, født 1874 og Thorvald Andres, født 1880.

I 1875 bodde familien i Henrik Wergelands gt. 101. Salve kjøpte eiendommen i 1876, men solgte den i 1879.

I 1885 bodde familien i 2. etasje i Henrik Wergelands gt. 35. Sønnen Osmund bodde da hos foreldrene og var tobakksarbeider.

Salve døde i 1887. I 1900 bodde Anne i Skippergt. 5 sammen med de to sønnene Syvert, som var urmaker, og Thorvald, som var typograf. Anne døde i 1925. Da bodde hun i Vestre Strandgt. 44.


Tipp-tipp-oldeforeldre:Adrian Andreassen Schjølberg (1825-1875) og Berthe Kathrine Jensdatter (1825-1876)


Adrian var født i 1825 i Kristiansand og sønn av matros Andreas Larsen Schjølberg og Karen Thomasdatter. Berthe Kathrine var født i 1825 i Kristiansand. Hennes foreldre Jens Hansen og Guri Knutsdatter kom fra Søgne.

Berthe Kathrine og Adrian giftet seg i Kristiansand i 1847. Samme år fikk de dattera Andrea Josephine og i 1849 sønnen Carl Gustav. Dattera Amalie Kathrine var altså født i 1859.

I 1865 bodde de i Dronningens gt. 58. Adrian var matros av yrke. Han var ofte i utenriksfart, bl.a. til England, Frankrike og Østersjøen. Han døde i 1875. Da bodde Berthe Kathrine i Markensgt. 45 sammen med dattera Amalie Kathrine. Berthe Kathrine døde i 1876.