Statsarkivet i Kristiansand er en del av det statlige Arkivverket, som består av Riksarkivet, åtte statsarkiv og Samisk arkiv. Arkivverket ledes av Riksarkivaren.

Statsarkivet i Kristiansand ledes av Statsarkivaren i Kristiansand. Statsarkivet har Agder-fylkene som sitt distrikt.