Fast ansatte ved Statsarkivet i Kristiansand


Gabriel R. Castro, førstekonsulent
Åse Grethe Ellingsen, renholdsbetjent
Liv Wenche Hansen, renholdsbetjent
Jan Tore Jørgensen, rådgiver
Oddleif Lian, arkivar (nestleder)
Kristin Lindqvist, førstekonsulent
Lillian Lunden, førstekonsulent
Solveig Magnussen, førstekonsulent
Per Inge Nilssen, rådgiver
Thomas Olsen, arkivar
Geir Vidar Pålsson, arkivar
Kjetil Reithaug, statsarkivar (sjef)
Roger Tronstad, førstearkivar

I tillegg kommer midlertidig ansatte.