Fast ansatte ved Statsarkivet i Kristiansand


Gabriel R. Castro, førstekonsulent (depot)
Åse Grethe Ellingsen, renholdsbetjent (drift)
Liv Wenche Hansen, renholdsbetjent (drift)
Jan Tore Jørgensen, rådgiver (avlevering)
Oddleif Lian, amanuensis (depot)
Kristin Lindqvist, rådgiver (depot)
Lillian Lunden, rådgiver (dokumentasjonsforvaltning)
Solveig Magnussen, førstekonsulent (brukertjenester)
Per Inge Nilssen, rådgiver (depot)
Thomas Olsen, amanuensis (brukertjenester)
Geir Vidar Pålsson, amanuensis (brukertjenester)
Kjetil Reithaug, statsarkivar/fagdirektør dokumentasjonsforvaltning
Roger Tronstad, førsteamanuensis (brukertjenester)

I tillegg kommer midlertidig ansatte.