Arkivsenter sør


Arkivsenter sør er navnet på samarbeidet mellom Statsarkivet i Kristiansand og Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS (IKAVA).

Statsarkivet og IKAVA har samarbeidet i flere år med blant annet felles lesesalstjenester i Märthas vei i Kristiansand. Institusjonene arbeider nå for utvikle samarbeidet videre. For å tydeliggjøre når institusjonene opptrer sammen og for å forenkle presentasjonen av de to institusjonene i samarbeid, har vi tatt i bruk navnet ”Arkivsenter sør”. Navnet skal brukes på bygningen begge holder til i, det skal brukes når institusjonene har felles prosjekter og på vårt felles nettsted.

Bygningen ligger i Märthas vei 1 i Presteheia ca. 3 km utenfor Kristiansand sentrum.