Statsarkivet i Kristiansand oppbevarer arkivsaker fra rundt 1700 private instanser, f.eks. bedrifter, politiske partier, foreninger og personer.