Båtservice AS i Mandal og Hunsfos fabrikker i Vennesla


___________________________________________________________

15.07.2013

Vi har nå ordnet arkivet etter Hunsfos fabrikker. Det utgjør 116 hyllemeter og kan ses hos oss. Katalog finner du på arkivportalen.no. Vi har også digitalisert og lagt ut årsberetninger med regnskap for perioden 1917-1989 og referatprotokoller fra styremøtene 1886-1964.

___________________________________________________________

29.01.2013

Statsarkivet i Kristiansand har fått støtte fra Norsk Kulturråd til å ordne og tilgjengeliggjøre arkivene etter Båtservice AS i Mandal og Hunsfos fabrikker i Vennesla. Til sammen over 300 hyllemeter arkiver er hentet inn fra Båtservice og Hunsfos. Materialet skal nå ordnes, listeføres og til dels digitaliseres slik at det blir lettere tilgjengelig for de som ønsker å bruke materialet.

Båtservice har hatt en sentral rolle i lokal, regional og nasjonal historie og arkivet gir en bred beskrivelse av virksomheten ved et moderne skipsverft. Det gir også innblikk i skjæringspunktet mellom sivil og militær virksomhet og forhold som kunne være brennbare for norsk utenrikspolitikk.

Hunsfos var en hjørnesteinsbedrift i Vennesla kommune fra 1880-årene frem til 2011. På det meste hadde den 1100 ansatte og var en av Norges eldste papir-, cellulose- og tremassefabrikker og en av Sørlandets største bedrifter. Vennesla er "arbeiderbyen" i Vest-Agder, dominert av industri tilknyttet treforedling, med Hunsfos fabrikker som den klart største bedriften.

______________________________________________________________