I 2008 inngikk Statsarkivet i Kristiansand en samarbeidsavtale med Vest-Agder fylkeskommune om arbeid med privatarkiver i Vest-Agder. Formålet med prosjektet er å samle inn og ordne privatarkiver fra den vestlige delen av fylket, samt gi råd, veiledning og opplæring til institusjoner som oppbevarer privatarkiver.

I den forbindelsen har Statsarkivet i Kristiansand samlet inn og ordnet arkiver fra en rekke ulike kommuner, fra Flekkefjord til Åseral, samt fra andre kulturorganisasjoner - slik som den lokalhistoriske samlingen på Vanse. Av disse er en del arkiver levert tilbake til de enkelte institusjonene, mens andre oppbevares hos statsarkivet.

Det er en svært variert og vidtspennende samling arkiver som har blitt ordnet i forbindelse med dette prosjektet, fra Jac. Salvesens rederi og Kvinesdal svømmeklubb til Flekkefjord Håndverkerforening og Øyslebø og Laudal birøkterlag. Et slikt mangfold av store og små arkiver speiler det norske folks fritidsaktiviteter og interesser, og det på en annen måte enn hva de offentlige arkivene gjør. Alle arkiver som har blitt ordnet, registreres på nett, slik at man kan finne frem til dem på Arkivportalen.

Her på Statsarkivet i Kristiansand fortsetter vi arbeidet med å samle inn og ordne privatarkiver, slik at vi kan sikre både trygg og langsiktig oppbevaring av materialet, så vel som å gjøre det tilgjengelig for publikum. Dersom du kjenner til arkiver som kan være av interesse, ta gjerne kontakt!