Riksarkivaren har som oppgave å føre tilsyn med arkivarbeidet i offentlige organ. Jf. Arkivloven § 7.

Det innebærer at Riksarkivaren, i praksis Riksarkivet og statsarkivene, kan foreta besøk hos de enkelte virksomhetene og kontrollere arkivene og arkivlokalene.

I Aust-Agder og Vest-Agder er det Statsarkivet i Kristiansand som utfører denne kontrollfunksjonen. Vi har myndighet til å gi pålegg hvis et organ ikke oppfyller Arkivloven.