Hold ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske. MAC-brukere holder cmd-tasten istedet for Ctrl-tasten
Behandling av søknader om bruk av skytjenester og utførsel av arkiver

Behandling av søknader om bruk av skytjenester og utførsel av arkiver

12.02.2016

Ifølge Digitaliseringsrundskrivet av 20.11.2015 skal virksomheter vurdere skyløsninger på lik linje med andre løsninger, og ta i bruk skytjenester så fremt slike tjenester er de mest hensiktsmessige og det ikke foreligger spesielle hindringer. Fordi mange leverandører av skytjenester benytter servere som står utenfor Norges grenser har arkivloven § 9 b blitt definert som et slikt hinder. Riksarkivaren har derfor igangsatt et arbeid for å avklare rekkevidden av utførselsforbudet nærmere og foreslå en løsning.
Les mer...

Prosjekt- og utviklingsmidler til arkiv

Prosjekt- og utviklingsmidler til arkiv

11.02.2016

Riksarkivaren inviterer til søknader om prosjekt- og utviklingsmidler til tiltak som styrker sikring, forvaltning og formidling av samfunnets arkiver. Frist for søknader er 15. mars 2016. Les mer...

Arkivenes hus på Ullandhaug

Arkivenes hus på Ullandhaug

09.02.2016

Statsarkivet i Stavanger, sammen med IKA Rogaland og Stavanger kommunes byarkiv, har i mange år vært pådriver for å etablere et felles Arkivenes Hus i Stavanger. Det bygges nå et flott spesialtilpasset bygg på Universitetsområdet på Ullandhaug Les mer...

Riksarkivarens arbeid med klassifikasjon i statlige virksomheter

Riksarkivarens arbeid med klassifikasjon i statlige virksomheter

05.02.2016

Det er et stort fornyingsbehov knyttet til dagens klassifikasjon både når det gjelder regelverk og praksis i statlige virksomheter. Riksarkivaren er i gang med et utredende arbeid for å avklare spørsmål om ny felles klassifikasjon for statsforvaltningen. Les mer...

Den digitale arkivutfordringen i tall

Den digitale arkivutfordringen i tall

02.02.2016

Kun seks prosent av elektroniske arkiver i landets kommuner og fylkeskommuner er sikret for ettertiden. – Dette er alarmerende lavt, og det haster å få sikret din og min rettighetsdokumentasjon, sier riksarkivar Inga Bolstad. Les mer...

StandArk

Riksarkivarens standard for beskrivelse av struktur og innhold av arkiver (StandArk)

02.02.2016

legges nå ut som åpen standard til benyttelse for alle som jobber med Asta og arkiv. Les mer...

"I en sofa på arkivet" strømmes på direkten

"I en sofa på arkivet" strømmes på direkten

02.02.2016

Tirsdag 2. februar er det sesongstart for "I en sofa på arkivet" i Riksarkivbygningen. Tema for diskusjonen er: Åndenes makt - i arkivet. Hele arrangementet vil bli streamet på internett. Les mer...

Prosjekt- og utviklingsmidler for arkiv

Prosjekt- og utviklingsmidler for arkiv

29.01.2016

Riksarkivaren disponerer prosjekt- og utviklingsmidler til arkivsektoren og vil lyse ut midler så snart innretning og ramme for utviklingsmidlene er klare. Les mer...

Tilsynsåret 2015

Tilsynsåret 2015: For dårleg kvalitetssikring av elektronisk journal og arkiv

22.01.2016

Arkivverket gjennomførte til saman 63 tilsyn og gav 260 pålegg i 2015. Les mer...

Et glimt fra livet om bord på den norske handelsflåten under krigen. Foto: NTBs krigsarkiv, Riksarkivet.

Krigsseilerregisteret tilgjengelig for allmennheten

20.01.2016

Den 19. januar ble krigsseilerregisteret tilgjengelig for allmennheten, og folket kan søke i både navn og dramatiske historier fra krigsårenes sjøfarere. Les mer....