Kulturdepartementet inviterer til konferanse

25.04.2017

3. mai inviterer Kulturdepartementet til konferanse om ny kulturmelding. Påmeldingsfristen er torsdag 27. april kl. 15.00. Les mer...

Riksarkivarens utredning av digitalisering for kassasjon

20.04.2017

Arkivverkets strategi og planer for digitalisering av arkivmateriale har blitt debattert i media den siste tiden. Rapporten ”Digitalisering for kassasjon – en utredning – og en utfordring” fra desember 2015 har dannet grunnlaget for de vurderingene Riksarkivaren nå gjør, og gir et godt bilde av status og utfordringer på feltet, både i Norge og i utlandet.
Les mer...

Behov for evaluering av Noark-standarden

18.04.2017

Arkivverket mener det er nødvendig å gjennomføre en evaluering av Noark-standarden for å bestemme videre utvikling av standarden. Det jobbes nå med å avgjøre hvordan dette skal gjøres, og hvem som skal utføre dette arbeidet. Les mer...

Frimerkelansering - Riksarkivet 200 år

18.04.2017

Fredag 21. april inviteres du til eksklusiv frimerkelansering i Riksarkivbygningen. For anledningen viser vi også en egen utstilling av brev og korrespondanse fra Riksarkivet. Les mer...

Faglig arena for informasjonsforvaltning

07.04.2017

Grensen mellom hva data og dokument er, blir mer utfordrende å håndtere. Arbeider du med prosesser, juss eller forvaltningsarbeid som blir berørt av denne problemstillingen, da synes du kanskje dette arrangementet i Riksarkivet 25. april er interessant. Les mer...

Arkivverket tar vare på kulturarven

06.04.2017

Vi viser til to innlegg i Dagbladet om digitalisering og kassasjon. På bakgrunn av innspillene ønsker vi å tydeliggjøre Arkivverkets intensjoner med digitaliseringsarbeidet. Les mer...

Nytt prosjekt skal gjøre tilsynene til Arkivverket bedre

06.04.2017

Arkivverkets tilsynsvirksomhet er tatt inn under Difis stimuleringsordning for innovasjon og tjenestedesign. Målet er at Arkivverket skal utvikle et brukerorientert arkivtilsyn. Kommunene skal derfor være med i arbeidet. Les mer...

Riksarkivet fyller 200 år i 2017

30.03.2017

6. juni i år feirer Riksarkivet 200-årsdag. I forbindelse med jubileet blir det en rekke aktiviteter. Blant annet gir Posten Norge ut et eget frimerke, og vi inviterer til åpent hus med bursdagsfeiring i Riksarkivbygingen i Oslo. Les mer...

Prosjekt- og utviklingsmidler for arkiv 2017

30.03.2017

Prosjekt- og utviklingsmidler for arkiv 2017 skal lyses ut etter at Regjeringen har fordelt andelen til kulturformål fra overskuddet til Norsk Tipping. Les mer...

Satser på styrket brukerveiledning gjennom lokalt samarbeid

29.03.2017

Tirsdag 28. mars ble det inngått samarbeidsavtaler med Slekt og Data som favner hele Arkivverket. Les mer...