Arkivverket er klar for mottak av nye digitale arkiv

23.03.2017

Arkivverket innførte 14.9.2016 en midlertidig stopp for avtaleinngåelse knyttet til testing og mottak av elektroniske arkiver. Årsaken var forbundet med en omdisponering av interne testressurser til bidrag i andre strategisk viktige prosjekter. Den midlertidige avtalestoppen ble anslått til å ha et års varighet, men vil allerede nå bli opphevet. Les mer...

Norsk helsearkiv får nytt bygg på Tynset

17.03.2017

Norsk helsearkiv har i samarbeid med Statsbygg utarbeidet kravspesifikasjon for nytt bygg på Tynset. Arbeidet ble gjennomført høsten 2016. Les mer...

- Slik vil vi løse arkivutfordringene i offentlig sektor

16.03.2017

Arkivverket har høsten 2016, i samarbeid med forvaltningen, utredet temaene dokumentasjonsforvaltning og arkiv på bestilling fra Skate (samarbeidsrådet for styring og koordinering av tenester i e-forvaltning). Vi mener det er særlig seks hovedutfordringer som peker seg ut, og som må løses. Dette skriver vi om i en kronikk på digi.no i dag. Les mer...

Prosjekt- og utviklingsmidler for arkiv 2017

08.03.2017

Prosjekt- og utviklingsmidler for arkiv 2017 skal lyses ut etter at Regjeringen har fordelt andelen til kulturformål fra overskuddet til Norsk Tipping. Les mer...

Gratis slektshjelp på Riksarkivet

01.03.2017

Fire mandager frem mot sommeren vil Slekt og Data Oslo/Akershus være til stede på Riksarkivet for å hjelpe til med å finne informasjon om slekt. Les mer...

Vinteridrett i arkivene

23.02.2017

Vi er i gang med årets første felles, nasjonale tema, hvor vi dykker ned i arkivene og finner fram foto og historier fra både Riksarkivet og statsarkivene. I februar og mars vil vi ha fokus på vinteridrett, og kan by på mye spennende! Les mer...

Henvendelser til Arkivverket om søk i arkiver

23.02.2017

Arkivverket opplever for tiden stor pågang av henvendelser fra brukerne våre. Derfor blir saksbehandlingstiden i enkelte tilfeller lengre enn normalt. Les mer...

Velkommen til Privatarkivkonferansen 2017

21.02.2017

Etter at Privatarkivkonferansen i noen år er blitt arrangert som del av Samdok-konferansen, gjenoppstår nå en særegen privatarkivkonferanse. Den arrangeres i samarbeid mellom Arkivforbundet, Arkivverket, Norges museumsforbund og Oslo byarkiv 4.-5. april i år. Les mer...

Høringsnotat Riksarkivarens forskrift

17.02.2017

I dag har Arkivverket sendt ut høringsnotat om endringer i Riksarkivarens forskrift. Forslaget er basert på de endringene som er foreslått i Kulturdepartementets forslag til ny arkivforskrift. Høringsfristen er satt til 1. mai 2017. Les mer...

Kjærlighetsbrevene som endte i retten

14.02.2017

Valentinsdagen: ​I 1902 ble 25 år gamle Truls Reinhardsen Kjeldaas fra Sande i Vestfold trukket for retten av sin tidligere forlovede, den ett år yngre Anna Gustavsen fra Lier. "Jeg elsker dig langt høiere enn mit eget liv min søde Anna," skrev Truls. Les om kjærlighetsbrevene som endte opp som bevismateriale i retten. Les mer...