Faglig arena for informasjonsforvaltning

07.04.2017

Grensen mellom hva data og dokument er, blir mer utfordrende å håndtere. Arbeider du med prosesser, juss eller forvaltningsarbeid som blir berørt av denne problemstillingen, da synes du kanskje dette arrangementet i Riksarkivet 25. april er interessant. Les mer...

Arkivverket tar vare på kulturarven

06.04.2017

Vi viser til to innlegg i Dagbladet om digitalisering og kassasjon. På bakgrunn av innspillene ønsker vi å tydeliggjøre Arkivverkets intensjoner med digitaliseringsarbeidet. Les mer...

Nytt prosjekt skal gjøre tilsynene til Arkivverket bedre

06.04.2017

Arkivverkets tilsynsvirksomhet er tatt inn under Difis stimuleringsordning for innovasjon og tjenestedesign. Målet er at Arkivverket skal utvikle et brukerorientert arkivtilsyn. Kommunene skal derfor være med i arbeidet. Les mer...

Riksarkivet fyller 200 år i 2017

30.03.2017

6. juni i år feirer Riksarkivet 200-årsdag. I forbindelse med jubileet blir det en rekke aktiviteter. Blant annet gir Posten Norge ut et eget frimerke, og vi inviterer til åpent hus med bursdagsfeiring i Riksarkivbygingen i Oslo. Les mer...

Prosjekt- og utviklingsmidler for arkiv 2017

30.03.2017

Prosjekt- og utviklingsmidler for arkiv 2017 skal lyses ut etter at Regjeringen har fordelt andelen til kulturformål fra overskuddet til Norsk Tipping. Les mer...

Satser på styrket brukerveiledning gjennom lokalt samarbeid

29.03.2017

Tirsdag 28. mars ble det inngått samarbeidsavtaler med Slekt og Data som favner hele Arkivverket. Les mer...

Oslo: Stengt lesesal i påsken

28.03.2017

Lesesalen i Riksarkivbygningen vil holde stengt i hele påsken. Les mer...

Arkivverket er klar for mottak av nye digitale arkiv

23.03.2017

Arkivverket innførte 14.9.2016 en midlertidig stopp for avtaleinngåelse knyttet til testing og mottak av elektroniske arkiver. Årsaken var forbundet med en omdisponering av interne testressurser til bidrag i andre strategisk viktige prosjekter. Den midlertidige avtalestoppen ble anslått til å ha et års varighet, men vil allerede nå bli opphevet. Les mer...

Norsk helsearkiv får nytt bygg på Tynset

17.03.2017

Norsk helsearkiv har i samarbeid med Statsbygg utarbeidet kravspesifikasjon for nytt bygg på Tynset. Arbeidet ble gjennomført høsten 2016. Les mer...

- Slik vil vi løse arkivutfordringene i offentlig sektor

16.03.2017

Arkivverket har høsten 2016, i samarbeid med forvaltningen, utredet temaene dokumentasjonsforvaltning og arkiv på bestilling fra Skate (samarbeidsrådet for styring og koordinering av tenester i e-forvaltning). Vi mener det er særlig seks hovedutfordringer som peker seg ut, og som må løses. Dette skriver vi om i en kronikk på digi.no i dag. Les mer...