Kjærlighetsbrevene som endte i retten

14.02.2017

Valentinsdagen: ​I 1902 ble 25 år gamle Truls Reinhardsen Kjeldaas fra Sande i Vestfold trukket for retten av sin tidligere forlovede, den ett år yngre Anna Gustavsen fra Lier. "Jeg elsker dig langt høiere enn mit eget liv min søde Anna," skrev Truls. Les om kjærlighetsbrevene som endte opp som bevismateriale i retten. Les mer...

Utstilling om det første samelandsmøtet i 1917

08.02.2017

Arkivverket presenterer sin nettutstilling om det første samelandsmøtet den 7. februar, under Tråante 2017 i Trondheim. Nettutstillingen viser arkivsaker fra Reindriftsforvaltningen og fylkesmannsarkiv, foruten presseoppslag fra samelandsmøtet. Les mer...

1,6 millioner besøkende bruker Arkivverkets digitaliserte arkiver i året

07.02.2017

Riksrevisjonen har i dag 7. februar 2017 presentert en rapport etter å ha undersøkt digitalisering av kulturarven. Les mer...

Norges sørligste reindriftssamer

06.02.2017

De fleste nordmenn vet at det finnes sørsamiske bo- og reindriftsområder i midt-Norge. Men det er lite kjent utenfor Agder at det bodde samiske reindriftsfamilier i Setesdal i tiårene rundt 1900. Mange av dem var fra Nordland og Sverige. Les mer...

Høringssvar til endring av arkivforskriften

31.01.2017

Arkivverket har avgitt høringsuttalelse til Kulturdepartementets forslag om endringer av arkivforskriften. Les mer...

Historie, egg og bacon: Matros Trosners dagbok 1710-1714

31.01.2017

Riksarkivet og Aftenposten Historie ønsker velkommen til frokostmøte for alle historieinteresserte onsdag 1. februar. Tema for frokostmøtet er matrosen Trosners enestående dagbok fra 1710-1714. Nils Trosner var matros på flere skip i den dansk-norske fellesflåten under den store nordiske krig og har beskrevet og illustrert sine opplevelser fra sjølivet i detalj. Du kan også følge arrangementet direkte på nett. Les mer...

Sluttrapport om dokumentasjonsforvaltning og arkiv

30.01.2017

Sluttrapporten fra utredningen i Skate om dokumentasjonsforvaltning og arkiv er nå tilgjengelig. Arkivverket har stått som tiltakseier for arbeidet med rapporten, som har pågått som et samarbeidsprosjekt høsten 2016. Les mer...

Kaperfarten og priserettene

29.01.2017

Den engelske blokaden av norske havner i 1806 satte en stopper for Norges handel med utlandet. Men den åpnet for en ny næringsvei: kaperfarten. Dette var en form for lovlig sjørøveri, iscenesatt av myndighetene. En egen rettsinstans i stiftsbyene administrerte denne virksomheten. Les mer...

Den norske Overhoffretten på Akershus 350 år

28.01.2017

Den 28. januar 1667 trådte Overhoffretten sammen for første gang, etter å ha blitt opprettet i mars året før. Overhoffretten var med det den høyeste domstolen i Norge, mens Høyesterett i København var øverste rettsinstans i Danmark-Norge. Les mer...

Spørsmål om adopsjon/biologisk opphav

20.01.2017

Hvordan bør du gå fram for å finne fram til opplysninger om biologisk opphav? På våre nettsider vil du finne nyttig informasjon om aktuelt arkivmateriale og hvordan du bør gå fram for å finne fram til eventuelle opplysninger om dette. Les mer...