Ny og forbedret tjeneste for skannede arkiver

02.05.2016

Onsdag 27. april og mandag 2. mai gikk Digitalarkivet offisielt over til de nye løsningene for skannet tinglysingmateriale og skannede kirkebøker. Dette innebærer at lenker til gamle løsninger omdirigeres og heretter vil peke til de nye løsningene. De gamle løsningene for skannede kirkebøker og tinglysingmateriale er ikke lenger tilgjengelige. Les mer...

Nytt mandat for eArkiv-prosjektet

29.04.2016

På bakgrunn av tilbakemeldinger fra Digitaliseringsrådet og Difi om å "skynde oss langsomt" og gjøre en grundig konseptutredning, har Arkivverket besluttet å gjennomføre konseptfasen i henhold til prosjektveiviseren.no på nytt. Les mer...

Arkivverkets strategi 2016–2018

28.04.2016

Arkivverket har utarbeidet en ny strategi for årene 2016 til 2018. Vår strategi vektlegger særlig de behov og forventninger våre brukere har til oss som arkivinstitusjon og øverste fagmyndighet. Dette medfører at vi må forbedre og endre oss på flere områder. Les mer...

Ny nordisk antologi om formidling

27.04.2016

Basert på foredrag som ble presentert under en nordisk arkivformidlingskonferanse i Oslo i 2014, foreligger nå antologien "#arkividag: relevans, medvirkning, dialog". Les mer...

Omorganiseringen av Arkivverket gjenopptas

21.04.2016

Arkivverket gjenopptar nå arbeidet med omorganiseringen. Forslag til ny struktur skal etter planen være klar før sommerferien. Les mer...

Lansering av digitalt historiefag

19.04.2016

Nasjonal digital læringsarena (NDLA) lanserer frå hausten av historiefaget for vidaregåande skule. Arkivverket har vore ein av samarbeidspartnarane i utviklinga av faget. Les mer...

Stort behov for arkivutviklingsmidler

18.04.2016

Arkivverket har mottatt 57 søknader om arkivutviklingsmidler. Flere kommuner og kommunale arkivinstitusjoner søker om midler til å løse utfordringer med dokumentasjonsforvaltning, fagsystemer og arkiv i sammenheng med kommunereformen. Det søkes om penger for til sammen ca 24 millioner kroner. Les mer...

Stortingets behandling av Familie- og kulturkomiteens innstilling

15.04.2016

Stortinget behandlet i går, torsdag 14. april, Familie- og kulturkomiteens innstilling (Innst. 204 S (12015-2016) angående omorganiseringen i Arkivverket. Les mer...

Historien som læremester - følg samtalen på direkten

12.04.2016

Tema for "I en sofa på arkivet" i Riksarkivbygningen tirsdag 12. april kl. 18 er historieskriving på 1700-tallet. Arrangementet vil bli strømmet direkte. Les mer...

Nyhetsbrev fra Norsk olje- og gassarkiv

08.04.2016

I 2015 tok Norsk- olje og gassarkiv imot til sammen 635 hyllemeter og 60 GB arkivmateriale fra ulike selskaper og organisasjoner. Så langt i 2016 har arkivet tatt imot 123 hyllemeter arkivmateriale. Les mer om hva Norsk olje- og gassarkiv ved Statsarkivet i Stavanger jobber med. Les mer...