Revisjon av arkivforskriften

23.02.2016

Kulturdepartementet har bedt Arkivverket utarbeide utkast til høringsnotat med forslag til endringer i arkivforskriften og eventuelt deler av arkivloven. Revisjonen er blant annet første skritt i retning av å tilpasse regelverket til digitaliseringen av forvaltningen. Les mer...

Program og påmelding til Det 7. norske arkivmøte

23.02.2016

Det 7. norske arkivmøte finner sted på Fornebu den 5. og 6. april 2016. Nå kan du melde deg på. Les mer...

Forskningskonferanse om kildemateriale etter olje- og gassektoren

17.02.2016

Norsk olje- og gassarkiv og Norsk Oljemuseum inviterer til forskningskonferanse på Norsk Oljemuseum i Stavanger den 10.-11. mars. Konferansen vil gi en oversikt over det kildematerialet som er tilgjengelig, og det vil bli gitt eksempler på hvordan materialet kan benyttes. Les mer...

Auka interesse for slektsgransking

16.02.2016

TV-program som "Anno" og "Hvem tror du at du er" bidreg til auka interesse for slektsgransking. Talet på søk i Digitalarkivet har auka med 25 prosent i 2015, samanlikna med tala for 2014. Det fortel Statsarkivet i Bergen i eit innslag i Dagsrevyen 15.2.16. Les mer...

Behandling av søknader om bruk av skytjenester og utførsel av arkiver

12.02.2016

Ifølge Digitaliseringsrundskrivet av 20.11.2015 skal virksomheter vurdere skyløsninger på lik linje med andre løsninger, og ta i bruk skytjenester så fremt slike tjenester er de mest hensiktsmessige og det ikke foreligger spesielle hindringer. Fordi mange leverandører av skytjenester benytter servere som står utenfor Norges grenser har arkivloven § 9 b blitt definert som et slikt hinder. Riksarkivaren har derfor igangsatt et arbeid for å avklare rekkevidden av utførselsforbudet nærmere og foreslå en løsning.
Les mer...

Prosjekt- og utviklingsmidler til arkiv

11.02.2016

Riksarkivaren inviterer til søknader om prosjekt- og utviklingsmidler til tiltak som styrker sikring, forvaltning og formidling av samfunnets arkiver. Frist for søknader er 17. mars 2016. Les mer...

Arkivenes hus på Ullandhaug

09.02.2016

Statsarkivet i Stavanger, sammen med IKA Rogaland og Stavanger kommunes byarkiv, har i mange år vært pådriver for å etablere et felles Arkivenes Hus i Stavanger. Det bygges nå et flott spesialtilpasset bygg på Universitetsområdet på Ullandhaug Les mer...

Riksarkivarens arbeid med klassifikasjon i statlige virksomheter

05.02.2016

Det er et stort fornyingsbehov knyttet til dagens klassifikasjon både når det gjelder regelverk og praksis i statlige virksomheter. Riksarkivaren er i gang med et utredende arbeid for å avklare spørsmål om ny felles klassifikasjon for statsforvaltningen. Les mer...

Den digitale arkivutfordringen i tall

02.02.2016

Kun seks prosent av elektroniske arkiver i landets kommuner og fylkeskommuner er sikret for ettertiden. – Dette er alarmerende lavt, og det haster å få sikret din og min rettighetsdokumentasjon, sier riksarkivar Inga Bolstad. Les mer...

Riksarkivarens standard for beskrivelse av struktur og innhold av arkiver (StandArk)

02.02.2016

legges nå ut som åpen standard til benyttelse for alle som jobber med Asta og arkiv. Les mer...