Statsarkivet i Hamar 100 år

17.01.2017

I løpet av 2017 vil vi markere 100 års-jubileum for Statsarkivet i Hamar. Siden 1917 har statsarkivet eksistert som en forvaltnings-, kultur og kunnskapsinstitusjon for fylkene Hedmark og Oppland. I anledning jubileet har statsarkivet digitalisert en rekke spennende kart. Les mer...

Opplysninger om Tysklandsbrigaden

13.01.2017

Publikum som er på jakt etter opplysninger om tjenestegjøring i Tysklandsbrigaden bes kontakte Forsvarets Veterantjeneste og ikke Arkivverket. Les mer...

SAMDOK-konferansen 2017

11.01.2017

SAMDOK-konferansen er en viktig møteplass for alle som er opptatt av arkiv – på tvers av sektorer. Årets konferanse arrangeres fra 31. januar til 1. februar på Gardermoen. Hovedtema i år er «Sømløs forvaltning – hvem eier arkivene?». Grenseoppgangene mellom stat og kommune, og mellom kommuner og privat sektor, og hvordan dokumentasjonsforvaltning og arkiv blir ivaretatt når forvaltningsnivåene samhandler «sømløst», blir sentrale tema.
Les mer...

Ny bok om «Strilekrigen» i 1765 på innkjøpslista til Kulturrådet

05.01.2017

Bjørn Bagge og Gina Dahl har nylig gjeve ut boka «Strilekrigen i 1765 – om ville striler og rabiate bergensere» (Kapabel forlag). Gina Dahl er rådgjevar ved Statsarkivet i Bergen og Bjørn-Arvid Bagge er universitetsbibliotekar ved Spesialsamlingane ved Universitetet i Bergen. Les mer...

Hvordan finne opplysninger om slekt

04.01.2017

Mange av arkivene som Arkivverket oppbevarer inneholder opplysninger som er nyttige for slektsforskere. Arkivverket har tilrettelagt mange kilder på nett slik at du i størst mulig grad selv kan finne den informasjonen du ønsker. På våre sider finner du en veiledning til hvordan du kan komme i gang med slektsgransking. Les mer...

Ny bok: Bergens kalvskinn – jordebok for Bergen bispedømme på 1300-tallet

29.12.2016

Har du et etternavn som kommer fra et gårdsbruk på Vestlandet? Da kan det godt hende at den eldste skriftformen av ditt navn er med i Bergens kalvskinn, en ny bok i serien Kildeutgivelser fra Riksarkivet og utgitt ved Ole-Jørgen Johannessen.
Les mer...

Tilbakeblikk på året 2016 og nytt spennende år i møte

27.12.2016

I Arkivverket jobber vi med å både ta vare på det som allerede er arkivert, og å sikre at fremtidens digitale arkiver kommer til å bli det. Vi har et ansvar som favner bredt, og ofte sier vi at vi har to ”bein” – et kulturbein og et forvaltningsbein. Samlet er målet vårt å ta vare på samfunnets felles hukommelse, og for å gjøre dette er det nødvendig at vår etat også er under utvikling.
Les mer...

Arkivverket innfører selvbetjening for slekt- og eiendomsforespørsler

20.12.2016

Fra og med 1. januar 2017 vil Arkivverket sende ut standardiserte svar på forespørsler som gjelder slektsgransking, og på spørsmål fra profesjonelle aktører innenfor eiendomsmarkedet. De fleste brukere vil være i stand til å betjene seg selv på Digitalarkivet. Les mer...

Felles telefontid for hele Arkivverket

16.12.2016

Fra 1. januar 2017 skal alle som ringer til Arkivverket oppleve lik service, uansett hvor i landet du befinner deg. Det innføres derfor felles telefontid i Riksarkivet, statsarkivene, Samisk arkiv og Norsk helsearkiv. Les mer...

Revisjon av arkivloven

15.12.2016

”Stortinget ber regjeringen om at det igangsettes en revidering av arkivloven av 1999.” Les mer...