Ny app for gotisk handskrift

23.10.2014

Arkivverket har i dag lansert sin nye app ”Gotisk håndskrift”. Appen opnar for læring, lesing og leik med gotisk handskrift.

Les mer...

Spesialutgåve av Bergenposten

16.10.2014

Bergensposten sitt tredje nummer er konsentrert om "Det Tumultariske Optrin i Bergen." I to sommardagar i 1814 var byen herja av tumultar, satt i gang av bønder frå bygdene kring Bergen. Les mer...

Slektsforskerdagen 2014

10.10.2014

Lørdag 25. oktober blir det åpent hus i Riksarkivbygningen. DIS-Oslo/Akershus arrangerer Slektsforskerdagen 2014 i samarbeid med Riksarkivet, Statsarkivet i Oslo og Oslo Byarkiv. Les mer...

Ny sofakveld i Riksarkivet

08.10.2014

Tysdag 14. oktober kjem forfattarane Aina Basso og Bergsveinn Birgisson til ”I ein sofa på arkivet” for å diskutere korleis dei arbeider med historiske kjelder. Les mer...

Ny felles bokdatabase for Arkivverket !

02.10.2014

Arkivverket har nå gjort tilgjengelig hele sin bokdatabase for publikum. Les mer...

Statsarkivet i Kristiansand gir bort bøker

02.10.2014

Onsdag 8. oktober åpner Statsarkivet i Kristiansand dørene for alle som er interessert i gratis bøker og hefter. Skjønnlitteratur og faglitteratur er noe av det du kan ta med deg hjem. Les mer...

Arkivstatistikken 2013

30.09.2014

Arkivstatistikken 2013 syner at bevarte privatarkiv utgjer 20,9 % av den totale arkivmengda, det vil seie same nivå som i 2012. Det er framleis langt fram til målet om eit breitt og representativt utval arkiv frå privat sektor. Hordaland, Aust-Agder og Nordland har mest privatarkivmateriale bevart per innbyggjar, medan Akershus og Nord-Trøndelag har minst. Les mer...

Riksarkivaren seier nei til skyarkivering i utlandet

29.09.2014

Arkivverket har dei seinare åra motteke eit aukande antall spørsmål rundt kva som er lov i samband med skylagring av arkiv, særleg skylagring i utlandet. Etter vår forståing kan arkiv ikkje lagrast på server som befinn seg utanfor Noreg sine grenser, då dette i praksis vil innebere å føre arkiv ut av landet. Les mer...

Å sikta mot stjernene: konferanse om lenka og opne data

25.09.2014

Det vert konferanse om lenka og opne data i nordisk perspektiv (Nordlod) 23. og 24. oktober 2014 på Thon Hotel Oslo Airport, på Gardermoen. Les mer...

Sesongstart på "I en sofa på arkivet"

12.09.2014

Tysdag 16. september er Riksarkivet i gang med haustsesongen av "I en sofa på arkivet". Første tema er historiefaget – er det for mannsdominert? Les mer...