Tilbakeblikk på året 2016 og nytt spennende år i møte

27.12.2016

I Arkivverket jobber vi med å både ta vare på det som allerede er arkivert, og å sikre at fremtidens digitale arkiver kommer til å bli det. Vi har et ansvar som favner bredt, og ofte sier vi at vi har to ”bein” – et kulturbein og et forvaltningsbein. Samlet er målet vårt å ta vare på samfunnets felles hukommelse, og for å gjøre dette er det nødvendig at vår etat også er under utvikling.
Les mer...

Arkivverket innfører selvbetjening for slekt- og eiendomsforespørsler

20.12.2016

Fra og med 1. januar 2017 vil Arkivverket sende ut standardiserte svar på forespørsler som gjelder slektsgransking, og på spørsmål fra profesjonelle aktører innenfor eiendomsmarkedet. De fleste brukere vil være i stand til å betjene seg selv på Digitalarkivet. Les mer...

Felles telefontid for hele Arkivverket

16.12.2016

Fra 1. januar 2017 skal alle som ringer til Arkivverket oppleve lik service, uansett hvor i landet du befinner deg. Det innføres derfor felles telefontid i Riksarkivet, statsarkivene, Samisk arkiv og Norsk helsearkiv. Les mer...

Revisjon av arkivloven

15.12.2016

”Stortinget ber regjeringen om at det igangsettes en revidering av arkivloven av 1999.” Les mer...

Lesesalen i riksarkivbygningen stengt i romjula

15.12.2016

Lesesalen til Riksarkivet og Statsarkivet i Oslo holder stengt i romjula. Les mer...

Nye regler for godkjenning av kommunevåpen ut på høring

14.12.2016

Riksarkivaren er glad for at Kommunal- og moderniseringsdepartementet i dag har sendt forslag til forenklinger i regelverket for kommunevåpen og kommuneflagg ut på høring. I den forbindelsen lanserer vi nå komplett og søkbar oversikt over alle nåværende kommunevåpen, med beskrivelse og kort begrunnelse for alle våpen, til selvhjelp for kommunene fremover. Les mer...

Kongens kopibøker

12.12.2016

To viktige kildeserier fra unionstiden med Danmark er nå tilgjengelige i Digitalarkivet. Det dreier seg om Norske registre og Norske tegnelser fra arkivet etter Danske kanselli i København. Les mer...

DNA-profiler i media

12.12.2016

Vi viser til oppslaget omkring DNA-profiler og sletting på NRK radio i dag, 12. desember. Saken er under behandling i Riksarkivet, og vi vil understreke at Riksarkivaren ikke har konkludert når det gjelder hvorvidt DNA-profiler skal bevares. Les mer...

Fem nye innførslar i Noregs Dokumentarv

09.12.2016

Den første norske løva frå 1292, Olavssekvensen frå mellomalderen og Statoils første styreprotokoll er tre av i alt fem nye dokument og arkiv frå Arkivverket som i dag blir tatt opp i Noregs Dokumentarv – lista over uerstatteleg kulturarv. Les mer...

Jul på lesesalen – Årets julekalender fra Arkivverket

01.12.2016

I årets julekalender fra Arkivverket kan du bli bedre kjent med 24 lesesalsbrukere fra hele landet. Noen er der i embets medfør, mens andre har en personlig historie de vil finne ut av, eller en spesiell interesse de vil vite mer om. Følg med i sosiale medier! Les mer...