Høringssvar til endring av arkivforskriften

31.01.2017

Arkivverket har avgitt høringsuttalelse til Kulturdepartementets forslag om endringer av arkivforskriften. Les mer...

Historie, egg og bacon: Matros Trosners dagbok 1710-1714

31.01.2017

Riksarkivet og Aftenposten Historie ønsker velkommen til frokostmøte for alle historieinteresserte onsdag 1. februar. Tema for frokostmøtet er matrosen Trosners enestående dagbok fra 1710-1714. Nils Trosner var matros på flere skip i den dansk-norske fellesflåten under den store nordiske krig og har beskrevet og illustrert sine opplevelser fra sjølivet i detalj. Du kan også følge arrangementet direkte på nett. Les mer...

Sluttrapport om dokumentasjonsforvaltning og arkiv

30.01.2017

Sluttrapporten fra utredningen i Skate om dokumentasjonsforvaltning og arkiv er nå tilgjengelig. Arkivverket har stått som tiltakseier for arbeidet med rapporten, som har pågått som et samarbeidsprosjekt høsten 2016. Les mer...

Kaperfarten og priserettene

29.01.2017

Den engelske blokaden av norske havner i 1806 satte en stopper for Norges handel med utlandet. Men den åpnet for en ny næringsvei: kaperfarten. Dette var en form for lovlig sjørøveri, iscenesatt av myndighetene. En egen rettsinstans i stiftsbyene administrerte denne virksomheten. Les mer...

Den norske Overhoffretten på Akershus 350 år

28.01.2017

Den 28. januar 1667 trådte Overhoffretten sammen for første gang, etter å ha blitt opprettet i mars året før. Overhoffretten var med det den høyeste domstolen i Norge, mens Høyesterett i København var øverste rettsinstans i Danmark-Norge. Les mer...

Spørsmål om adopsjon/biologisk opphav

20.01.2017

Hvordan bør du gå fram for å finne fram til opplysninger om biologisk opphav? På våre nettsider vil du finne nyttig informasjon om aktuelt arkivmateriale og hvordan du bør gå fram for å finne fram til eventuelle opplysninger om dette. Les mer...

Statsarkivet i Hamar 100 år

17.01.2017

I løpet av 2017 vil vi markere 100 års-jubileum for Statsarkivet i Hamar. Siden 1917 har statsarkivet eksistert som en forvaltnings-, kultur og kunnskapsinstitusjon for fylkene Hedmark og Oppland. I anledning jubileet har statsarkivet digitalisert en rekke spennende kart. Les mer...

Opplysninger om Tysklandsbrigaden

13.01.2017

Publikum som er på jakt etter opplysninger om tjenestegjøring i Tysklandsbrigaden bes kontakte Forsvarets Veterantjeneste og ikke Arkivverket. Les mer...

SAMDOK-konferansen 2017

11.01.2017

SAMDOK-konferansen er en viktig møteplass for alle som er opptatt av arkiv – på tvers av sektorer. Årets konferanse arrangeres fra 31. januar til 1. februar på Gardermoen. Hovedtema i år er «Sømløs forvaltning – hvem eier arkivene?». Grenseoppgangene mellom stat og kommune, og mellom kommuner og privat sektor, og hvordan dokumentasjonsforvaltning og arkiv blir ivaretatt når forvaltningsnivåene samhandler «sømløst», blir sentrale tema.
Les mer...

Ny bok om «Strilekrigen» i 1765 på innkjøpslista til Kulturrådet

05.01.2017

Bjørn Bagge og Gina Dahl har nylig gjeve ut boka «Strilekrigen i 1765 – om ville striler og rabiate bergensere» (Kapabel forlag). Gina Dahl er rådgjevar ved Statsarkivet i Bergen og Bjørn-Arvid Bagge er universitetsbibliotekar ved Spesialsamlingane ved Universitetet i Bergen. Les mer...