Ny bok om arkiv og arkivbeskrivelse i Norge fram til 1817

01.12.2016

I dag lanseres boken "Til Underretning for Posteriteten – Arkiv og arkivbeskrivelse i Norge fram til 1817" av førstearkivar Torkel Thime. Boken handler om de personene som sørget for at landet vårt har en hukommelse, også for tiden før 1814. Les mer...

Knut Alvsson - ridder, opprører og nasjonalhelt?

28.11.2016

Årets siste «I en sofa på arkivet» tar oss tilbake til Norge på begynnelsen av 1500-tallet. Du kan få med deg samtalen i Riksarkivbygningen i Oslo tirsdag 29. november kl. 18 – eller følge den direkte på nettet. Les mer...

Arkivet etter Norsk Petroleumsforening ferdig ordnet

15.11.2016

Norsk olje- og gassarkiv har ordnet ferdig arkivet til Norsk Petroleumsforening. Foreningen ble stiftet i 1972 og har i over 40 år jobbet for å fremme interessene til norsk olje- og gassnæring. Dette er en av de eldste interesseorganisasjonene knyttet til den norske petroleumsvirksomheten. Les mer...

Aslak Bolts jordebok tilgjengelig på Digitalarkivet

14.11.2016

Aslak Bolt var erkebiskop i Nidaros, og i 1432 lot han sette opp en såkalt jordebok. Den inneholdt en registrering av inntektene fra alle erkesetets eiendommer, og mer enn 3000 gårder er nevnt der. Les mer...

Nye avdelingsdirektører i Arkivverket

11.11.2016

Som en del av ny organisasjonsstruktur i Arkivverket er det nå ansatt tre nye avdelingsdirektører. Les mer...

Erfaringskonferanse om K-lab 25. november

08.11.2016

K-lab er et etatssamarbeid om digital tilgjengeliggjøring og formidling mellom Kartverket, Kulturrådet, Riksantikvaren og Riksarkivet. I 2016 har K-lab jobbet med problemstillinger innen åpne data, tilgjengeliggjøring, bruk og infrastruktur. Fredag 25. november inviteres det til erfaringskonferanse rundt dette arbeidet. Les mer...

Arkivdagen 2016 – arrangementer flere steder i landet

08.11.2016

Til helgen markerer Arkivverket Arkivdagen 2016 med arrangementer i Oslo, Hamar, Trondheim, Kongsberg, Samisk arkiv og Tromsø. "Da klokka klang" er tema flere steder, og på Samisk arkiv kan du høre foredrag om internatliv i Finnmark. Les mer...

Følg «I en sofa på arkivet» direkte på nett

07.11.2016

Hvor blir det av menneskene i den økonomiske historien? Spørsmålet er utgangspunkt for samtale mellom professorene Einar Lie og May-Brith Ohman-Nielsen, og journalist Maria Berg Reinertsen, tirsdag 8. november kl. 18. Arrangementet blir strømmet på nett. Les mer...

Stort oppmøte på Slektsforskerdagen 2016

02.11.2016

Over 400 personer deltok på Slektsforskerdagen i Riksarkivet lørdag. Se bilder fra riksarkivbygningen og andre steder i landet. Les mer...

Ny organisasjonsstruktur fra 1. november

01.11.2016

Arkivverket iverksetter en ny organisasjonsstruktur fra 1.november 2016. Les mer...