Nye regler for godkjenning av kommunevåpen ut på høring

14.12.2016

Riksarkivaren er glad for at Kommunal- og moderniseringsdepartementet i dag har sendt forslag til forenklinger i regelverket for kommunevåpen og kommuneflagg ut på høring. I den forbindelsen lanserer vi nå komplett og søkbar oversikt over alle nåværende kommunevåpen, med beskrivelse og kort begrunnelse for alle våpen, til selvhjelp for kommunene fremover. Les mer...

Kongens kopibøker

12.12.2016

To viktige kildeserier fra unionstiden med Danmark er nå tilgjengelige i Digitalarkivet. Det dreier seg om Norske registre og Norske tegnelser fra arkivet etter Danske kanselli i København. Les mer...

DNA-profiler i media

12.12.2016

Vi viser til oppslaget omkring DNA-profiler og sletting på NRK radio i dag, 12. desember. Saken er under behandling i Riksarkivet, og vi vil understreke at Riksarkivaren ikke har konkludert når det gjelder hvorvidt DNA-profiler skal bevares. Les mer...

Fem nye innførslar i Noregs Dokumentarv

09.12.2016

Den første norske løva frå 1292, Olavssekvensen frå mellomalderen og Statoils første styreprotokoll er tre av i alt fem nye dokument og arkiv frå Arkivverket som i dag blir tatt opp i Noregs Dokumentarv – lista over uerstatteleg kulturarv. Les mer...

Jul på lesesalen – Årets julekalender fra Arkivverket

01.12.2016

I årets julekalender fra Arkivverket kan du bli bedre kjent med 24 lesesalsbrukere fra hele landet. Noen er der i embets medfør, mens andre har en personlig historie de vil finne ut av, eller en spesiell interesse de vil vite mer om. Følg med i sosiale medier! Les mer...

Ny bok om arkiv og arkivbeskrivelse i Norge fram til 1817

01.12.2016

I dag lanseres boken "Til Underretning for Posteriteten – Arkiv og arkivbeskrivelse i Norge fram til 1817" av førstearkivar Torkel Thime. Boken handler om de personene som sørget for at landet vårt har en hukommelse, også for tiden før 1814. Les mer...

Knut Alvsson - ridder, opprører og nasjonalhelt?

28.11.2016

Årets siste «I en sofa på arkivet» tar oss tilbake til Norge på begynnelsen av 1500-tallet. Du kan få med deg samtalen i Riksarkivbygningen i Oslo tirsdag 29. november kl. 18 – eller følge den direkte på nettet. Les mer...

Arkivet etter Norsk Petroleumsforening ferdig ordnet

15.11.2016

Norsk olje- og gassarkiv har ordnet ferdig arkivet til Norsk Petroleumsforening. Foreningen ble stiftet i 1972 og har i over 40 år jobbet for å fremme interessene til norsk olje- og gassnæring. Dette er en av de eldste interesseorganisasjonene knyttet til den norske petroleumsvirksomheten. Les mer...

Aslak Bolts jordebok tilgjengelig på Digitalarkivet

14.11.2016

Aslak Bolt var erkebiskop i Nidaros, og i 1432 lot han sette opp en såkalt jordebok. Den inneholdt en registrering av inntektene fra alle erkesetets eiendommer, og mer enn 3000 gårder er nevnt der. Les mer...

Nye avdelingsdirektører i Arkivverket

11.11.2016

Som en del av ny organisasjonsstruktur i Arkivverket er det nå ansatt tre nye avdelingsdirektører. Les mer...