Erfaringskonferanse om K-lab 25. november

08.11.2016

K-lab er et etatssamarbeid om digital tilgjengeliggjøring og formidling mellom Kartverket, Kulturrådet, Riksantikvaren og Riksarkivet. I 2016 har K-lab jobbet med problemstillinger innen åpne data, tilgjengeliggjøring, bruk og infrastruktur. Fredag 25. november inviteres det til erfaringskonferanse rundt dette arbeidet. Les mer...

Arkivdagen 2016 – arrangementer flere steder i landet

08.11.2016

Til helgen markerer Arkivverket Arkivdagen 2016 med arrangementer i Oslo, Hamar, Trondheim, Kongsberg, Samisk arkiv og Tromsø. "Da klokka klang" er tema flere steder, og på Samisk arkiv kan du høre foredrag om internatliv i Finnmark. Les mer...

Følg «I en sofa på arkivet» direkte på nett

07.11.2016

Hvor blir det av menneskene i den økonomiske historien? Spørsmålet er utgangspunkt for samtale mellom professorene Einar Lie og May-Brith Ohman-Nielsen, og journalist Maria Berg Reinertsen, tirsdag 8. november kl. 18. Arrangementet blir strømmet på nett. Les mer...

Stort oppmøte på Slektsforskerdagen 2016

02.11.2016

Over 400 personer deltok på Slektsforskerdagen i Riksarkivet lørdag. Se bilder fra riksarkivbygningen og andre steder i landet. Les mer...

Ny organisasjonsstruktur fra 1. november

01.11.2016

Arkivverket iverksetter en ny organisasjonsstruktur fra 1.november 2016. Les mer...

Spennende pressearkiv digitalisert

01.11.2016

«Hvis den norske presse vil se en bedring i sin økonomi må det bli slutt på tekstreklamen», konstaterte avisbransjen for 83 år siden. 10 protokoller fra arkivet etter Tekstreklameutvalget er digitalisert og lagt ut i Digitalarkivet. Her kan du følge "Den røde hånd" i kampen mot tekstreklamen i avisene fra 1933 til 1968. Les mer...

Slektsforskerdagen 2016: Kilder til kvinnenes historie

25.10.2016

Slekt og Data Oslo/Akershus inviterer i samarbeid med Riksarkivet, Statsarkivet i Oslo og Oslo byarkiv til årets Slektsforskerdag den 29. oktober. Tema i år er kilder til kvinnenes historie. Les mer...

Arkivet etter Norges Naturvernforbund er ferdig ordnet og tilgjengelig

20.10.2016

Norges Naturvernforbund ble stiftet i 1914, men startet ikke sin virksomhet før oktober 1916, for nøyaktig hundre år siden. Arkivet etter Norges eldste natur- og miljøvernorganisasjon er nå ferdig ordnet og tilgjengelig. Les mer...

NTBs krigsarkiv i Riksarkivet

18.10.2016

Riksarkivet har en stor og svært spennende fotosamling – det såkalte krigsarkivet etter Norsk Telegrambyrå. Samlingen på rundt 60 000 bilder ble avlevert fra NTB/Scanpix til Riksarkivet i år 2000 som privatarkiv nr. 1209. Vi gir deg et innblikk i hva du kan finne i arkivet. Les mer...

Bergans – startet av en ekte «Reodor Felgen» fra Tønsberg

06.10.2016

Bergans er i dag et velkjent varemerke for blant annet sekker og turklær. Likevel er det kanskje ikke alle som kjenner til at det er Ole Ferdinand Bergan fra Tønsberg som er opphavsmannen til navnet. Les om den oppfinnsomme Bergan og hans «uforbederlige optimisme», skal vi tro skifteretten som behandlet bedriftens konkursbo. Les mer...