Norsk olje- og gassarkiv deltar på Offshore Northern Seas

14.06.2016

Norsk olje- og gassarkiv og Norsk Oljemuseum har gleden av å invitere til en egen sesjon om arkiv og historie under årets Offshore Northern Seas (ONS) 1. september 2016. ONS er en av verdens største møtesteder for aktører innenfor energibransjen. Les mer...

Ledelsens forslag til ny organisasjonsstruktur

14.06.2016

Ledelsen i Arkivverket har etter nye utredninger og analyser, og basert på premisser gitt av Kulturdepartementet, fremlagt et nytt forslag til organisasjonsstruktur som skal forhandles med fagorganisasjonene. Les mer...

Status og veien videre for Noark 5

10.06.2016

Neste versjon av Noark 5 har dessverre blitt forsinket, fordi det har vist seg at arbeidet er mer omfattende enn først planlagt. Det viktigste i neste versjon er et vedlegg om et nytt tjenestegrensesnitt for integrering mellom fagsystemer og Noark-kjerne. Les mer...

Fotoworkshop - Diehtosiida - Samisk arkiv

08.06.2016

Arrangementet finner sted i Diehtosiidda, Kautokeino, 15.-16. juni 2016. Les mer...

Flertall for Norsk helsearkiv til Tynset

08.06.2016

Et flertall på Stortinget har bedt regjeringen om å følge opp arbeidet med Norsk helsearkiv og realisering av depotbygg på Tynset. Les mer...

Den store digitaliseringsdagen. Åpent hus i Riksarkivet 9. juni.

01.06.2016

Har du full kontroll på alt det digitale som omgir deg i hverdagen? Ikke? Da kan Den store digitaliseringsdagen være noe for deg. Her får du praktiske tips og råd til å takle «det digitale dagliglivet». Gratis og åpent for alle! Les mer...

Norske lensrekneskapsbøker er nå tilgjengelig på nett

27.05.2016

Hvem bodde på gården Sogn i Oslo midt på 1500-tallet? Og hva gjorde Garlich van der Lugtt i Bergen? Det – og mye mer – kan du finne svar på i lensregnskapene. Riksarkivet har nå fullført et digitalt register til lensregnskapene fra perioden 1548-67. Der kan du enkelt søke på både person-, gårdsnavn og kommune. Les mer...

Prosjekt- og utviklingsmidler for arkiv – tildelinger 2016

26.05.2016

Riksarkivaren har tildelt prosjekt- og utviklingsmidler for arkiv. Kongen i statsråd beslutter endelig fordeling av tippemidler i løpet av den nærmeste tiden. Riksarkivaren vil komme tilbake til eventuelt nye tildelinger i 2016. Les mer...

Statsarkivet i Hamar jakter eldre fotografier

24.05.2016

Lørdag 4. juni inviterer Statsarkivet i Hamar til Den lille digitaliseringsdagen der tema er digitalisering av fotografier og dokumenter. Har du eldre papirfotografier, som kan ha allmenn interesse og som bør sikres for framtiden? Statsarkivet henvender seg til alle som har eldre foto fra Hedmark og Oppland, og som kunne tenke seg å dele dem med allmennheten. Les mer...

Riksarkivaren på barnetogsendingen 17.mai

17.05.2016

Arkivverket har mange unike dokumenter, bilder og kuriositeter fra 17.mai i årene fra 1814 og fremover, og i år blir riksarkivar Inga Bolstad 50 år på grunnlovsdagen. I den anledning har hun blitt invitert til NRKs barnetogsending kl. 11.45 foran slottet.
Les mer...