Funnene viser at vi i Arkivverket har digitalisert 2 prosent av våre papirarkiver. Dette utgjør likevel 58 millioner sider arkivmateriale.

-Digitalarkivet, vår publiseringsplattform for digitaliserte arkiver, har 1,6 millioner besøkende som bruker våre arkiver hvert år, sier riksarkivar Inga Bolstad. Dette er i hovedsak papirarkiv som er digitalisert. For å ytterligere kunne øke tilgangen til den digitale kulturarven for publikum ønsker Arkivverket å utvide Digitalarkivet slik at dette kan være en felles portal for alle samfunnets arkiver.

Arkivverket har prioritert å publisere de papirarkivene som er mest etterspurt. På den måten blir materialet tilgjengelig uavhengig av hvor i landet brukeren befinner seg. Det finnes fortsatt mange papirarkiver som Arkivverket ønsker å digitalisere, men dette er avhengig av den totale ressurssituasjonen.

- Men, når det gjelder digitalt skapte arkiver er vi er enige med Riksrevisjonen om at det er en fare for at disse går tapt. Vår strategi er å styrke oss på det digitale feltet, nettopp for å imøtekomme denne utfordringen. Et av våre viktigste tiltak i 2017 er prosjektet MAVOD, som har som mål å løse noen av problemene på dette feltet. Utfordringene med digitalt skapte arkiver er enorme, så her trengs det betydelige ressurser og satsning i årene fremover.

 

Her er rapporten til Riksrevisjonen.