Arkivverket (statsarkivene og Riksarkivet) har investert store ressurser i å gjøre arkivmateriale digitalt tilgjengelig på Digitalarkivet. Dersom du leter etter opplysninger i slekts- eller eiendomskilder, vil du ofte selv kunne finne frem til det du trenger ved hjelp av våre digitale tjenester.

Målet med den nye tjenestepolitikken i Arkivverket er å fremme selvbetjening. I tråd med Arkivverkets nye strategi, vil vi legge til rette for enhetlige og effektive løsninger som sikrer likebehandling av alle som benytter våre tjenester. For Arkivverkets del vil tiltaket frigjøre ressurser til blant annet å kunne sikre elektronisk skapte arkiver for framtidige generasjoner. Her ligger det store utfordringer for oss som arkivinstitusjon.

Du kan selve lete i arkiver på nett

"Befolkningen, en del, Trænen, Nordlands amt." Foto fra Havnedirektoratets arkiv, ca. 1900-1910.

"Befolkningen, en del, Trænen, Nordlands amt." Ukjent fotograf, ca. 1900-1910. Riksarkivet, S-1604 Havnedirektoratet, 2, Ua.

Dersom du skriver til oss med spørsmål om slekt, eller hvis du representerer en profesjonell aktør innenfor eiendom, vil du fra nyttår motta et veiledende standardsvar der du oppfordres til å ta i bruk våre digitale ressurser. Det gjelder først og fremst Digitalarkivet, en omfattende tjeneste som gir tilgang til skannet og transkribert arkivmateriale. Her kan du selv lete, bla og søke i arkivkilder.

Arkivverket har utarbeidet nye veiledninger for slekt og eiendom. Veiledningene vil kunne hjelpe deg i gang med selv å finne det du er på jakt etter. 

Still spørsmål i brukerfora på nett

Gjennom Digitalarkivets åpne brukerforum på nett, kan du stille spørsmål og få hjelp fra andre brukere. 

Spørsmål om opplysninger fra en enkel, identifiserbar kilde i arkiver som ikke er digitalisert, kan du legge inn på Arkivverkets eget forum. Vi ber da om at du oppgir kildehenvisning så langt det lar seg gjøre.

Dersom spørsmålet ditt krever mer omfattende arkivundersøkelser i kilder som ikke er tilgjengelige på nett, bør du oppsøke en av våre lesesaler for å gjennomgå aktuelt materiale på egenhånd. Du kan forberede deg ved å søke i arkivkataloger og bestille materiale på Arkivportalen.no.

Flere av våre arkiver tilbyr også kurs og veiledning i slektsforskning. I 2017 planlegger Arkivverket også å gjennomføre kurs for eiendomsmeglere.

Fra 1. januar 2017 blir det også felles telefontid for hele Arkivverket