Her er vedtatt organisasjonskart:


Navnene på enhetene er foreløpige og kan endres senere.

Navnene på enhetene er foreløpige og kan endres senere.


– Det var en konstruktiv og god prosess, både før og etter forhandlingene. Takk til tillitsvalgte som medvirket til gode løsninger. Nå har vi oppnådd det viktigste, vi har fått en tydelig etat med tydelige styringslinjer, uttaler riksarkivar Inga Bolstad.

Iverksettelsestidspunkt vil skje tidligst fra 1. november 2016. Videre informasjon vil bli gitt fortløpende.