Faglig arena 25. april kl. 09-15 i Riksarkivbygningen i Oslo. 

Vi ser nærmere på livsyklushåndtering – fra fangst i mobile øyeblikk til langtidsoppbevaring.

Informasjonsforvaltningsarbeidet skal innføres gjennom «orden i eget hus»-prosjekter i alle virksomhetene i offentlig sektor. Hvem har behov for dataene våre og hvem i organisasjonen forvalter dem? Hvordan skal du gjøre en helhetlig tilnærming til dokumentasjon, arkiv og informasjonsforvaltning i din organisasjon? På denne faglige arenaen håper vi du kan få noen praktiske svar.

Mer informasjon og påmelding på Difis sider.