Rapporter som skal ut på innsynstjenesten har i dette tidsrommet ikke latt seg laste ned eller lagre fra sak/arkivsystemet vårt. Forhåpentligvis blir feilen rettet i løpet av neste uke når vi skal foreta en oppgradering.