Originalen Bergens kalvskinn. I bakgrunnen ser du nyutgaven innbundet i lyst kalveskinn som kan bestilles i nettbutikken (kildereferanse: NRA AM fol. 329 Bergens kalvskinn/Riksarkivets diplomsamling).

Originalen Bergens kalvskinn. I bakgrunnen ser du nyutgaven innbundet i lyst kalveskinn som kan bestilles i nettbutikken (kildereferanse:NRA AM fol. 329 Bergens kalvskinn/Riksarkivets diplomsamling).


Bergens kalvskinn er et populært navn på en av de eldste og bevarte jordebøkene i Norge. Denne jordeboken viser hvilke jordeiendommer som på 1300-tallet var eid av prester eller kirker i Bergen stift. Bergen stift dekket den gang hele Vestlandet fra Sunnhordland til Sunnmøre. Boken forteller om eiendomsforhold, men denne historiske kilden gir også helt andre opplysninger! Mange nordmenn er opptatt av hvordan stedsnavn skal skrives, ikke minst fordi mange stedsnavn er i bruk som etternavn. Bergens kalvskinn inneholder over 1800 gårdsnavn og er derfor en primærkilde for stedsnavn på Vestlandet. På 1300-tallet var Vestlandet det politiske og økonomiske sentrum i Norge. Jordeboken gir også oversikt over de eldste kirkene og kirkestedene, den middelalderske sokneinndelingen, tiendeforholdene, prestenes inntekter og omfanget av kirkegodset og prestegodset. Bergens Kalvskinn er dermed et tidsvindu til økonomiske, eiendomsmessige, juridiske og sosiale forhold i senmiddelalderen.

Utgaven gjengir originalens tekst med oversettelse til moderne norsk. Boken er utstyrt med registre over bl.a. person- og stedsnavn.

"Bergens kalvskinn" er tredje bind i serien Kildeutgivelser fra Riksarkivet. Serien er godkjent vitenskapelig publiseringskanal. Kjeldeskriftkommisjonen er redaksjonsråd for serien.

Boken kan bestilles i og finnes også i et begrenset opplag innbundet i lyst kalveskinn og kan også bestilles i