Åpningstider julen 2010

09.12.2010

Riksarkivet, statsarkivene og Samisk arkiv har redusert åpningstid i julen.
Les mer...

Folketellingen 1910

30.11.2010

Den 1. desember er det 100 år siden folketellingen 1910 ble gjennomført. Taushetsplikten på 100 år opphører, og folketellingen blir tilgjengelig umiddelbart i Digitalarkivet. Les mer...

Kulturárdna Guovdageidnui

19.11.2010

Johan Turi originála giehtacállosat ávvuvahkku doaluide. Kulturskatt til Kautokeino: Johan Turis originale manuser til jubileumsuka.
Les mer...

Rettsprotokoller digitalisert

10.11.2010

Nå kan du sitte hjemme i din egen stue og se i rettsprotokoller på Internett. Du kommer nært på dagligliv og lokale hendelser for 2-400 år siden, og du kan lese om drap og trolldom. Les mer...

Vær og klima på Arkivdagen 2010

01.11.2010

Lørdag 13. november åpner Riksarkivet og statsarkivene dørene for publikum. Temaet for Arkivdagen 2010 er ”Vær og klima”. Det er ingen forhåndspåmelding og gratis adgang. Velkommen til et arkivbesøk! Les mer...

A Thousand Years of History

11.10.2010

Norsk arkiv inneholder dokumenter fra et helt millennium og i boken A Thousand Years of History presenterer vi 50 av dem. Disse dokumentene er ikke blitt valgt først og fremst på grunn av sitt ofte vakre utseende, men fordi de har historier å fortelle. Les mer...

Elektronisk bestillingssystem i Riksarkivet og Statsarkivet i Oslo

24.09.2010

1.oktober 2010 innføres elektronisk bestilling av arkivsaker til bruk på lesesalen i Riksarkivet og Statsarkivet i Oslo. Les mer...

Verdens hukommelse samlet i Oslo

15.09.2010

Konferansen CITRA 2010 startet offisielt tirsdag ettermiddag med fanfare og underholdning av Frikar. Det er i alt 262 rikarkivarer, ledere fra arkivinstitusjoner og arkivarer fra alle verdens land som har registrert seg på konferansehotellet Holmenkollen Park Hotel. Les mer...

Riksrevisjonens forvaltningsrevisjon - risiko for dokumenttap

10.09.2010

Riksrevisjonen påpeker risiko for store dokumentasjonstap i offentlig sektor. Riksarkivaren mener det må til en samordnet nasjonal innsats for å finne gode og rasjonelle løsninger for å bevare og tilgjengeliggjøre digitale arkiver i kommunal sektor. Les mer...

Nytt nummer av Bergensposten

02.08.2010

Statsarkivet i Bergen er no ute med andre nummer av Bergensposten. Tidsskriftet er tilgjengeleg på nett og i papir. Les mer...