Åpningstider påsken 2010

24.03.2010

Vær oppmerksom på at statsarkivene, Riksarkivet og Samisk arkiv har begrenset åpningstid i påsken. Informasjon om dette finner dere på hjemmesidene til den enkelte institusjon. Les mer...

Nye hjemmesider

15.03.2010

Velkommen til ny design, ny struktur og fornyet innhold. Vi har forandret mye, men vi har også tatt med mye av innholdet på det gamle hjemmesidene våre. Les mer...

Vigids Stensby ny statsarkivar i Hamar

05.03.2010

Den nye statsarkivaren i Hamar, Vigdis Stensby, tiltrådte stillingen den 1. mars. Hun er 40 år og blir dermed den yngste statsarkivaren i landet. Les mer...

Arkiv i interkommunale samarbeidsorgan

28.02.2010

Det foregår et utstrakt samarbeid over kommunegrensene. I mange av samarbeidstiltakene skapes det offentlige arkiv, og da er det et krav at arkivene skal behandles i tråd med arkivloven og arkivlovens forskrifter. Les mer...

Statlige institusjoner og innvandrersaker

17.02.2010

Riksarkivet har utarbeidet en oversikt den sentrale statlige utlendingsforvaltningen 1945-2008. Les mer...

Andre Noark 5-godkjenning

19.01.2010

Riksarkivaren gir systemet NOARK 5 for Documentum fra Ciber og Joint midlertidig godkjenning som en frittstående Noark 5-kjerne. Les mer...