Endelig godkjenning vil bli gitt etter at første installasjon av et system, integrert med eller basert på NOARK 5 for Documentum, har vært i produksjon i minst seks måneder.

Det foreligger søknad om Noark 5-godkjenning for i alt seks systemer til nå. NOARK 5 for Documentum er det andre av disse som er godkjent.