Temaet for årets Arkivdagen 2010 er ”Vær og klima”. Riksarkivet og statsarkivene tilbyr foredrag, ulike aktiviteter og omvisninger i arkivmagasinene hvor vi bl.a. viser frem originaldokumenter som forteller om katastrofer utløst av ekstremvær.

Riksarkivet og Statsarkivet i Oslo byr bl.a. på et foredrag og en mindre utstilling om P.A. Munch i anledning i 200-års jubileet for hans fødsel. Og utenfor Riksarkivbygningen kan publikum se en 3 tonns isskulptur bli utformet ved inngangen!

Statsarkivet i Hamar byr på flere miniforedrag blant annet et om Stor-Ofsen.

Statsarkivet i Kongsberg kjører film fra "digitalt fortalt" om flom og vær.

Statsarkivet i Kristiansand har flyttet markeringen til Agder naturmuseum og botaniske hage søndag 14. november. Tema er: Uår og ekstremvær på Agder i eldre tid. Arrangementet er et samarbeid mellom tre instanser: Agder naturmuseum og botaniske hage, Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS og Statsarkivet i Kristiansand.

Statsarkivet i Stavanger samarbeider med IKA-Rogaland, Misjonsarkivet, Stavanger byarkiv og Rogaland Historie- og Ættesogelag.

Statsarkivet i Trondheim markerer dagen med bl.a. danseoppvisning og åpning av utstilling om trøndervær i arkivene.

Statsarkivet i Tromsø har felles arrangement med Tromsø byarkiv og Interkommunalt arkiv Troms.

Statsarkivet i Bergen har laga nettustillingar som presenterar kjelder og historiar om vær, og vitskapen bakom.