Nærmere 70 institusjoner har mulighet til å legge katalogene sine inn i Arkivportalen. I starten er det de største institusjonene som er representert, med Riksarkivet og alle statsarkivene som hovedaktører. I tillegg leverer Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane data allerede ved lanseringen.

I oktober vil det bli mulig å bestille arkivmateriale til lesesal fra arkivportalen i de institusjonene som legger til rette for dette. Senere vil det også bli mulig å bestille en digital kopi hjem til egen PC.

-Dette er en viktig begivenhet for våre brukere, sier riksarkivar Ivar Fonnes. -Vi har som mål å bringe arkivene ut til folket, og dette gir alle i hele landet mulighet til å få oversikt over hva man kan finne i arkivene uten å måtte forflytte seg fysisk til en arkivinstitusjon. Med mulighet til å digitalisere på bestilling er i prinsippet alt vi har i våre magasiner tilgjengelig selv om personvernhensyn fortsatt gjør at noe alltid må unntas innsyn. Arkivportalen er et resultat av satsingen på digitalisering skissert i digitaliseringsmeldingen (St.meld.nr.24 (2008-2009)).

Det er først og fremst profesjonelle brukere som forskere, studenter og journalister som vil ha nytte av denne muligheten. Etter hvert som katalogene blir mer detaljerte blir det også mer interessant for folk flest.

Arkivportalen skal bli en del av ABM-søk, hvor man kan foreta søk på tvers av arkiv-, bibliotek- og museumsinstitusjonene. Data fra portalen inngår også i Europeana, det felles europeiske nettstedet for ABM-institusjoner i Europa.

Det er Stiftelsen Asta som har utviklet Arkivportalen. Utviklingen er støttet av ABM-utvikling.

Stiftelsen Asta ble opprettet i 1995 av Landslaget for lokal- og privatarkiv (LLP) i samarbeid med Riksarkivaren.