Bernt Balchen sammen med kong Olav og konen Bess.

Bern Balchen sammen med kong Olav og konen Bess. Foto: Bjørn Glorvigenn. Riksarkivet PA 797 Billedbladet NÅ-2584

Med overleveringen ble det satt punktum for en prosess som startet med en henvendelser fra Turi Widerøe - også en kjent flypioner - til daværende riksarkivar John Herstad i januar 2006. Hun skriver at Bernt Balchens tidligere kone, Bess, gjerne ville at et arkivmateriale på til sammen fem kasser blir tatt vare på.

Bess, som nå heter Inger Urbahn, skriver til Riksarkivet i anledning overleveringen av arkivet, at Bernt nok ville sett med forbauselse på de fem kassene, som forteller en god del om hans liv. Han så sjelden tilbake. Bernt Balchen kunne nesten alt. Ved siden av å være den fødte flyger "luktet" han været. Han var matematiker og idrettsmann. Han kunne reparere alt mellom himmel og jord, snekre og lage møbler. Bernt var en mesterkokk og han kunne strikke og sy. Han var også en kunstner med flere separate utstillinger i New York og andre byer, hvor hans akvareller ble solgt nesten så fort som de ble hengt opp.
Bess avslutter med å skrive at det er hennes håp at arkivet kan bli til nytte og glede.

Arkivet inneholder mange fotografier, blant annet fra Spitsbergen i 1925/26 og fra flere flyturer blant annet over Sør- og Nordpolen. Det inkluderer dokumenter fra hans uoverensstemmelse med Richard E. Byrd, som skulle få store konsekvenser for Balchen. Dessuten korrespondanse og annen dokumentasjon. Det er utarbeidet oversikt over arkivet.
SAS har bidratt til å få arkivet til Norge.