Riksarkivaren og ordføreren i Tynset

Riksarkivar Ivar Fonnes og ordfører Bersvend Salbu

Regjeringen har vedtatt å plassere Norsk helsearkiv på Tynset. Helsearkivet blir en del av Arkivverket. Et nybygg som skal huse helsearkivet skal etter planen stå ferdig 2012-2013.

Besøket ga mulighet til å se på tomta som kan være aktuell. De to departementene orienterte kommunen om prosedyrer når det gjelder statlige byggeprosjekter og andre forhold som gjelder denne institusjonen. Riksarkivaren kunne fortelle at han hadde lyst ut tre stillinger som skal bemanne en interimsorganisasjon for å forberede opprettelsen av helsearkivet.