Mottakelse og åpning av utstillingsområde mandag 13. september.

Mottakelse og åpning av utstillingsområde mandag 13. september.

Det faglige programmet har Trust and Access - Callenges to Managing Records and Archives in the Digital Age som hovedtema. Utfordringene er felles for oss alle, og disse dagene blir temaet grundig belyst. Demokrati, rettighetsdokumentasjon og menneskerettigheter er sentrale verdier i vårt samfunn. Hvis vi ikke kan stole på at de digitale arkivene blir tatt vare på i den formen de ble skapt kan disse verdiene stå i fare.

- Vi er så heldige at vi selv lever i et demokrati, men vi er også klar over hvilke farer og utfordringer som er forbundet med den digitale utviklingen. Derfor ønsket vi å holde denne konferansen i Norge, sier riksarkivar Ivar Fonnes.

Selve konferansen varer fra 14. – 17. september. Det sosiale programmet starter med mottakelse hos ordfører Fabian Stang i Oslo rådhus. Hans Kongelige Høyhet Kronprins Haakon var til stede på mottakelsen.