Riksarkivbygningens lesesal

Riksarkivbygningens lesesal

Publikum skal fra denne dagen bestille arkivmateriale via Arkivportalen på nettet. De manuelle rekvisisjonene på papir går ut av bruk, og det blir fremhenting av arkivmateriale til lesesalen 4 ganger daglig. Spesialmateriale som kart, diplomer, foto etc. skal fremdeles bestilles via papirrekvisisjon.
Se Riksarkivets sider for mer informasjon.