Advokat, milorgsjef og arbeiderpartipolitiker Jens Chr. Hauge

Jens Chr. Hauge. Foto fra hans arkiv, PA-1299 Jens Chr. Hauge Uc1 mappe 6.

I dette ligger også at det er Riksarkivet som etter normale prosedyrer fra nå av skal vurdere og bestemme hvem som skal gis adgang og innsyn i Jens Chr. Hauges etterlatte papirer, de han selv avga Riksarkivet i 2003, tre år før sin død. Riksarkivet vil utføre sin oppgave i overensstemmelse med de lover som gjelder, herunder reglene om behandling av fortrolige og taushetsbelagte papirer og kravene til gyldig interesse hos dem som søker innsyn. Det foreligger ingen klausuler fra Jens Chr. Hauges side som begrenser adgangen til arkivet utover dette.

Fra nå av gjelder også at enhver i prinsippet er likestilt som bruker av Jens Chr. Hauges arkiv. Tidligere var adgangen eksklusivt forbeholdt historikeren Olav Njølstad, inntil hans arbeid med biografien om Hauge var sluttført og utgitt som bok. Dette har skjedd, og en allmenn adgang kommer i stedet. Det er slik Jens Chr. Hauge i sin tid bestemte det skulle være.

Jens Chr. Hauge privatarkiv er enestående i sitt slag, både i omfang og bredde. Arkivet utgjør 70 hyllemeter, ordnet og katalogisert av Riksarkivet. En ekstraordinær bevilgning gjorde det mulig å gjennomføre det ressurskrevende arbeidet.

Riksarkivet vil i tråd med Jens Chr. Hauges uttrykte ønsker aktivt legge til rette for at det rike historiske materialet som hans arkiv inneholder, gjøres best mulig tilgjengelig for enhver som fra ulike ståsted og med rettmessig saklig grunn søker innsyn i det. Slik vil Hauges åpne og fordomsfrie arkivdonasjon komme ettertiden og Riksarkivets brukere til gode. Det meste av det materialet som tidligere var gradert, er nå frigjort.

At Jens Chr. Hauges arkiv nå er gjort allment tilgjengelig, er en vesentlig begivenhet for Riksarkivets samfunnsoppdrag.