Johan Turis over 100 år gamle, originale manuser kommer til Kautokeino nå på mandag. Originalmanusene har uvurderlig verdi og derfor er det en egen konservator som egenhendig bringer kulturskatten fra Stockholm til Diehtosiida i Kautokeino. I den forbindelse har Samisk høgskole arrangert et jubileumsseminar i perioden 30.11.-1.12.2010, med forelesninger, utstillinger og andre aktiviteter.

Utstillingen er tilgjengelig for alle og varer ut desember måned 2010.

Pressemelding om Johan Turis originale manuser

Johan Turi badjel 100 jagi boares, originála giehtacállosat ollejit Guovdageidnui mánnodaga. Giehtacállosiin lea nu alla árvu ahte sierra konserváhtor čuovvu kulturártna Stockholmas gitta Diehtosiidii Guovdageainnus. Sámi allaskuvla leat čalmmustahttán Johan Turi barggu sierra ávvuvahkuin 29.11.- 3.12.2010, man oktavuođas leat leamažan seminárat, čájáhusat ja eará ávvudoaimmat.

Čájáhus lea rabas buohkaide miehtá juovlamánu 2010.