Noark er en forkortelse for Norsk arkivstandard og er både en felles standard for offentlig forvaltning og et hjelpemiddel for å øke samhandlingen mellom systemer og organer. Standarden er obligatorisk for offentlig sektor i Norge ved bruk av ekektroniske arkiv og nyutvikling av fagsystem. Riksarkivaren godkjenner systemer i henhold til standardens krav.

Til Noark 5 standarden i engelsk oversettelse.