Bilde av de gamle websiden som nå er historie

Det er litt vemodig å legge ned de gamle sidene, de har vært med oss siden 2002. Men det ble litt uoversiktelig for alle brukerne våre, så vi mente det var på tide å legge om. Med ny design er det også lettere å lage spesialinnganger, og vi får hentet fram nettutstillingene våre på en bedre måte.

Vi har arbeidet en stund med omleggingen, men det gjenstår fortsatt noe. Digitalarkivet skal bli bedre integrert med resten av etaten, men det må vente. Nettbutikk er på plass, men det vil ta én til to uker å legge inn alle bøker og publikasjoner. Mange nettutstillinger er overført, noen blir overført ut over våren, mens andre vil se ut som de alltid har gjort. Etter hvert vil vi få bedre oversikter over disse slik at det blir lettere å finne fram til det som interesserer den enkelte.

Strukturen er forandret, og vi håper det er lettere å finne fram til den informasjonen akkurat dere leter etter! Vi har laget temainnganger til arkivene, men med over to hundre tusen hyllemeter arkiv i magasinene sier det seg selv at mulighetene for ulike vinklinger er nesten uendelig. Det viktigste for oss er at dere opplever vår informasjon som et nyttig hjelpemiddel til å få svar på spørsmål og problemstillinger knyttet til arkivmateriale.

Det er en utfordring med flere institusjoner som både vil vise fram det som er felles for oss alle og det som er av spesiell interesse i den enkelte region. Vi håper vi har funnet en god balanse her, men vil selvsagt bestrebe oss på å bli bedre.

Søkemotoren for søk på våre sider er bedre enn den gamle, så om dere ikke finner fram kan dere prøve der. Nettkartet er også et godt hjelpemiddel.

Til våre gamle brukere: vi håper dere opplever omleggingen som en forbedring. Hvis dere ikke finner fram til informasjon som dere mener har vært der tidligere kan det være fordi den ikke er flyttet over ennå. Gi oss litt mer tid, så vil den være på plass. Men gi oss gjerne tilbakemelding om det er noe dere savner. Benytt vårt kontaktskjema.