Bergensposten, Statsarkivet i Bergens tidsskrift om smått og stort fra arkivene, er nå tilgjengelig med første nummer for i år. Tidsskriftet er tilgjengelig både som trykt hefte og nedlastbar pdf-fil.

Dette nummeret av Bergensposten er viet Ole Bull. Det er 200 år siden hans fødsel i Bergen. Jubileet markeres i byen gjennom hele året med konserter og utstillinger.

Statsarkivet i Bergen presenterer en smakebit fra Bergensposten. Les hele Bergenposten nr 1/2010:

bp10aweb

Bergensposten kan også bestilles som trykt hefte i nettbutikken.